15 jaar Prokkelen in beeld

Ben jij goed in het maken van een podcast? Of het schrijven van een artikel? Of is fotograferen of filmen een van jouw grote talenten? En vind je het leuk van betekenis te zijn? Dan nodigen we je uit mee te doen aan het vervullen van onze wens.

Wat die wens is? Stichting Prokkel bestaat sinds 2007. Sinds die tijd zijn er duizenden prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking geweest: Op school, in de wijk, op het werk, in de vrije tijd, bij de verkiezingen, op tal van plekken, met tal van mensen.

Ontmoetingen die uitnodigen na te denken over die ontmoeting, wat doet die ontmoeting met jou, wat met de ander.

In aanloop naar de komende Prokkelweek zijn er weer veel mensen die bellen, mailen en vertellen over hun ontmoeting. Het een na het andere verhaal komt voorbij.

Geïnspireerd hierdoor hebben we de volgend bedacht. Als we nou schrijvers, podcastmakers, journalisten, fotografen en andere communicatiemedewerkers vragen om verslag te doen van één inkijkje. En als wij vervolgens al die inkijkjes bundelen, dan krijgen we een prachtig, betekenisvol en inspirerend overzicht. En juist omdat we van iedereen een beperkte inzet en betrokkenheid vragen, is #durftevragen van toepassing.

Wat een inkijkje is en welke vorm die heeft? Dat laten we graag aan jou over. Het kan een podcast zijn, een artikel, een fotoserie, een filmpje of een animatie. En wil je als Prokkelduo zo'n inkijkje maken, dat is natuurlijk helemaal mooi.

Om er enige structuur in aan te brengen, geven we een aantal randvoorwaarden mee, bijvoorbeeld wat aantal woorden betreft of tijdsduur.

Ook is er een redactieraad. Daarin zit ook een aantal mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij denken mee welke ontmoetingen gekozen worden. En geven tips en tops mee. Met name om er voor te zorgen dat het resultaat voor iedereen toegankelijk is.

We denken aan zo’n 30 inkijkjes en als het er meer worden, alleen maar fijn. Zin om mee te doen? Mail of bel met stichting Prokkel.