Kennissessie eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking

ABCDate en ABCMaatje organiseren samen met dr. Paul van Trigt van Universiteit Leiden een online kennissessie over eenzaamheid bij mensen met verstandelijke beperking.

Datum: woensdag 17 april 2024
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Via: Teams

Voor:
  • Bestuurders, managers en teamleiders van zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Beleidsmakers
  • Belangenorganisaties
  • en andere geïnteresseerden.
Wetenschap en praktijk

In de kennissessie worden de geleerde lessen van acht jaar ABCDate en ABCMaatje gekoppeld aan recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen.

Naast de presentatie van keynote speaker Paul van Trigt zijn er meerdere deelsessies waarin dieper ingegaan wordt op deelthema’s. Ervaringsdeskundige Lieke Derksen belicht hoe eenzaamheid in de praktijk herkend en bestreden kan worden.

Vraag je je af hoe je als zorgorganisatie het sociale welzijn van cliënten kunt ondersteunen, terwijl het vaak al lastig genoeg is om de bezetting voor de primaire zorg rond te krijgen? Is de bestrijding van eenzaamheid onder mensen met verstandelijke beperking een luxe die je je niet kunt veroorloven, in deze tijden van bezuinigingen? Hoe vertaal je de beschikbare kennis naar de praktijk? En hoe kun je hierin samen optrekken met sociale ondernemers?

Of hou je je als bijvoorbeeld beleidsmaker of belangenbehartiger bezig met het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking? Worstel je wel eens met noodzakelijke bezuinigingen, en vraag je je af hoe we met alle partijen samen nog de voorwaarden kunnen scheppen voor een gezond sociaal leven?

Wees welkom bij de online kennissessie!

Programma

A. Plenair

Opmaat: De ervaringen van Lieke

Lieke Derksen, ervaringsdeskundige Lieke vertelt over haar ervaringen. Hoe gaat zij om met sociale contacten. Wat heeft ze zelf voor elkaar gekregen en welke steun heeft ze gezocht?

Keynote: Stand van zaken eenzaamheid en LVB

dr. Paul van Trigt, Universiteit Leiden De stand van zaken in het onderzoek naar de eenzaamheid van mensen met lichte verstandelijke beperking. Wat weten we over eenzaamheid, over de manier waarop je het kunt bestrijden of ermee om kunt gaan, en wat weten we nog niet (goed)?

Presentatie geleerde lessen

Geesje Tomassen, ABCDate en ABCMaatje

Sinds 2016 biedt ABCDate (en later ook ABCMaatje) een platform voor sociale contacten voor volwassenen met verstandelijke beperking. De methode bestaat uit een online deel (website en app) en begeleide ontmoetingsavonden. Hoe gaan we om met de balans tussen veiligheid en eigen regie?

B. Deelsessies

Deelsessie 1. Ondersteuning bieden bij sociale contacten

Lieke Derksen en Sofie van Ede

Stel je vragen aan Lieke! We bespreken op welke manieren ABCDate de ruimte geeft, veiligheid biedt en de deelnemers stimuleert. We gaan in gesprek over hoe dat in jouw ervaring of jouw visie eruit zou moeten zien. Kom ideeën brengen en halen!

Deelsessie 2. Eenzaamheid van mensen met een lvb: wie is verantwoordelijk?

Paul van Trigt en Jacques de Wit (ABCDate en ABCMaatje)

Wie en wat veroorzaakt de eenzaamheid van mensen met een lvb? En wie is verantwoordelijk voor de oplossing? Uiteraard spelen hier altijd verschillende mensen, organisaties en factoren een rol. In deze deelsessie proberen we met elkaar helder te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is. Hoe kunnen mensen met een lvb, professionals, sociale ondernemers en overheden met elkaar bijdragen aan een goede omgang met eenzaamheid?

Deelsessie 3. Hoe werkt de ABCDate methode?

Robin Zwetsloot en Geesje Tomassen

Wil je meer weten over de ABCDate methode? Hoe ziet de website / de app eruit? Wat gebeurt er op de ontmoetingsavonden? Hoe werken we samen met zorgorganisaties? Een kennismaking in vogelvlucht.


Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden via: 
https://abcdate.nl/kennissessie/