(L)vb-vrijwilliger op het stembureau – online

Ja.....stichting Prokkel organiseert weer een een campagne ‘Inclusieve stembureaus’. 
Dit keer v
oor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. 

Afgelopen jaar hebben er zo'n 200 duo's meegedaan. 
Komend jaar hopelijk nog veel meer. 

We maken graag gebruik van de kennis en ervaring van de vrijwilligers met een (licht) verstandelijke beperking die al eerder mee hebben gedaan. 
Daarom organiseren we een online start bijeenkomst (via Zoom), op: Maandag 10 oktober van 11.00 - 12.00 uur.


Voor wie
Mensen met en zonder (licht) verstandelijke beperking die al eerder als vijwilliger op het stembureau hebben gewerkt.  

Doel
Stichting Prokkel gaat weer een toolkit maken.
Een voor gemeenten en een voor vrijwilligers, met en zonder licht verstandelijke beperking. 
Daarnaast maken we ook een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden. Voor gemeenten en voor vrijwilligers

Voor de toolkit voor vrijwilligers maken we graag gebruik van kennis en ervaring van deelnemers die al eerder vrijwilliger zijn geweest. 

Goed om te weten dat:

  • Bij de vorige verkiezingen gemeenten verschillende varianten hebben uitgeprobeerd
  • We deze varianten bij de komende campagne meer zichtbaar willen maken
  • De gemeente kiest én beslist zelf hoe ze mee wil doen.
    We vragen ze wel rekening te houden met de voorkeur van de deelnemers die zich aanmelden. 
Dit betekent dat er bij de komende verkiezingen meer mogelijkheden zijn, en wel:
  • Prokkelduo: een duo bestaande uit een vrijwilliger met een licht verstandelijke beperking samen met een andere vrijwilliger. Zij nemen samen 1 plaats in en zijn samen 100%. Ze doen alle twee de training én de toets
  • Starter: iemand met een (licht) verstandelijke beperking kijkt een halve dag mee. Misschien mag je van je gemeente de training en de toets doen. Misschien niet. Je hoeft in elk geval niet te slagen. 
  • Regulier: de LVB vrijwilliger die al eerder stembureau vrijwilliger is geweest, wordt ingezet net zoals alle andere vrijwilligers. Je doet de training én de toets. En je moet slagen voor de toets. 
  • Welkomstteam: twee of drie mensen met een verstandelijke beperking heten stemmers welkom, wijzen de weg, helpen bij de catering, schoonmaken en dergelijke.

In de te maken toolkit komen antwoorden en tips.
Het is de bedoeling dat de toolkit eind oktober klaar is. 
En op de website staat.