Ministerie van OCW – BeleidsProkkel 2022 – over onderwijs

(update 28 april: deze Prokkel is vol. Je kunt je niet meer aanmelden)

Deze BeleidsProkkel is bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W).
Deze Prokkel is met en bij de afdeling onderwijs.

Begin maart is er overleg met het ministerie. Dan wordt beslist waarover deze BeleidsProkkel precies gaat.

Voor wie
Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Waar
Bij het ministerie van OCW in Den Haag

Wanneer
Het is op donderdag 9 juni 2022

Aantal
Er kunnen 8 mensen meedoen