Prokkel Meetup 2daagse (dag 2)

Deze online Meetup (10.00 - 12.00 uur) gaat over het voorbereiden van de Prokkelweek en de verkiezingen. 
Er zijn verschillende themakamers. Je kunt aan twee themakamers meedoen.
Doe je mee? Klik hier voor het aanmeldformulier.

Themakamer 1) Prokkelduo's op het stembureau
Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In elke gemeente minimaal op 1 stembureau een Prokkelduo, dat is onze wens.
Als je je aanmeldt, welke voorbereidingen zijn er dan de komende tijd? Bijvoorbeled: wat voor toets moet je vooraf doen? Hoe werkt dat? Mag je die samen doen? En hoe gaat het allemaal op de dag zelf? Hoe werkt het stemmen en waarvoor zijn de stempassen?
Over dit soort vragen gaat het in deze themakamer. Met medewerking van StembureauSucces, een medewerker van een gemeente en een ervaringsdeskundige.

Themakamer 2) Samen zijn wij de wijk
Eind jaren negentig is een nieuwe wijk ontstaan op het “oude instellingsterrein” van Severinus. Deze wijken zijn zo ontworpen dat de woningen van cliënten en andere burgers in het straatbeeld zijn verweven. In deze wijken, die voetgangersvriendelijk en verkeersluw zijn aangelegd, is het principe van omgekeerde integratie toegepast. Voor de meest kwetsbare cliënten is de samenleving naar hen toe gehaald. Ook in andere wijken in Veldhoven staan huizen en appartementen waar de cliënten in zekere mate zelfstandig wonen.

Het is ondertussen dus alweer meer dan 20 jaar geleden dat deze wijk is gerealiseerd. Sindsdien is er weer veel veranderd. Nieuwe mensen zijn komen wonen en ook de cliëntgroep van Severinus is niet meer geheel hetzelfde als 20 jaar geleden. Ook de maatschappij is aan het veranderen.

Voorop staat dat iedereen naar vermogen zo “gewoon mogelijk” wil meedoen en het licht daarvan: wat is de betekenis van de “omgekeerde integratie” in 2022? Hoe kunnen we in 2022 en in de jaren erna, er wellicht een hernieuwde invulling aan geven? Kortom tijd voor herbezinning om te komen tot ons ideaal van een meer inclusieve samenleving.
Deze kamer wordt geleid door Annemiek van de Rijdt, raad van bestuur Severinus. 
Zij hoort graag andere ervaringen, tips en tops. 

Themakamer 3) Maak kennis met de nieuwe voorzitter van stichting Prokkel
Sinds 1 januari is Fred Paling de nieuwe voorzitter van stichting Prokkel. Hij kent de stichting al van toen hij nog in de RvB zat van UWV. Sinds corona is er best veel veranderd. Fred gaat graag in gesprek over hoe stichting Prokkel kan bijdragen aan het gehoord en gezien worden van mensen met een verstandelijke beperking.

Themakamer 4) Duurzaamheid
Het woord DUURZAAMHEID wordt steeds vaker gebruikt. Bijvoorbeeld in reclames, op etiketten van producten in de supermarkt, in programma’s van politieke partijen enzovoort.
Maar wat betekent het eigenlijk? Wat heb je eraan? En wat kun je ermee? 

Laten we dat samen verkennen! 
Groetjes, Ingrid van Heerde, adviseur duurzaamheid Carante Groep.