Raad van Maatschappelijke Partners

Prokkelenverbindt, dat horen we meer en meer. 
Het verbindt mensen met en zonder beperking, het verbindt organisaties en het draagt bij aan een meer inclusieve samenling. 

Hoe gebeurt dat nu en wat kun je daarmee nog meer doen.

Graag willen we samen bestuurders en managers van organisaties waarmee we samenwerken invulling geven aan Prokkelen 2.0.

We denken daarbij aan vraagstukken zoals:

  • Hoe kun je vanuit prikkelende ontmoetingen duurzame verbintenissen aangaan;
  • Wat voor rol vervult de Prokkelweek daarin;
  • Wat heb je daarvoor nodig van stichting Prokkel c.q. wat heb je collega-partners te bieden;
  • Welke rol vervullen mensen met een beperking daarbij zelf
  • Hoe kun je dat doen met de kleine werkorganisatie zoals stichting Prokkel die heeft, hoe zie je haar rol;
  • Hoe kunnen de verschillende partners van stichting Prokkel (zorgaanbieders, gemeenten, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zo met elkaar verbinden dat het visie2030 versterkt.

Graag nodigen we je uit voor een partnerbijeenkomst in Utrecht.
Op dinsdag 20 september (16:00-19:30 uur).

Er wordt een brede mix verwacht van bestuurders van partners (zowel zorgaanbieders als maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden) als ervaringsdeskundigen.
Er is ruimte voor zo’n 60 deelnemers.

Het programma wordt komende maand (juli) samengesteld.
Aan de hand van concrete voorbeelden, uitgwerkt en verdiept door ervaringsdeskundigen zelf, gaan we met elkaar in gesprek. 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst