Draaiboek Inclusief Stembureaulid

Verkiezingen Tweede Kamer, 17 maart 2021

Meer vrijwilligers nodig bij de stembureaus

Door Corona zijn er meer stembureaus. Dat betekent dat er ook meer vrijwilligers nodig zijn. Stichting Prokkel stimuleert activiteiten die mensen met en zonder verstandelijke beperking samen kunnen doen. Stembureaulid zijn kan zo’n activiteit zijn. Als Prokkelduo (een vrijwilliger met en een vrijwilliger zonder licht verstandelijke beperking) kun je samen die werkzaamheden doen. Of ben je op hetzelfde stembureau aan het werk. Dit draaiboek geeft aan welke taken/mogelijkheden er op een stembureau zijn. Overleg met elkaar én met de gemeente wat voor werkzaamheden jullie als Prokkelduo zouden willen doen. Het kan zijn dat je beiden een aparte taak doet. Of samen één taak. De verkiezingen van 2021 dienen als voorbeeld voor de verkiezingen van 2022. Dan willen we graag dat er in elke gemeenten minimaal 1 inclusief stembureau is. Een stembureau waar een Prokkelduo actief is.

Wat doet een stembureaulid?

Een stembureaulid doet dit als vrijwilliger. Meestal krijg je wel een kleine vergoeding. Als lid van het stembureau kun je verschillende taken uitvoeren. Per gemeente kan de verdeling van de taken iets verschillen. Veel gemeenten geven medewerkers van een stembureau vooraf een gratis (digitale) training van de gemeente.

Stembureaulid bij ingang

 • Je beoordeelt of er genoeg ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Zo niet dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten;
 • Je wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren. En het desinfecteren van de handen;
 • Deze taak is erg afhankelijk van de locatie (entree, in welke zaal is het stembureau, wat is de looproute) en de wachtruimte (binnen of buiten). Dit vraagt om voldoende toezicht en ondersteuning;
 • Deze werkzaamheden moeten zowel binnen als buiten het stembureau worden gedaan. Het is de vraag of deze taak wel door één persoon uitgevoerd kan worden. Daarom is deze taak geschikt voor een Prokkelduo.

Stembureaulid aan tafel

 • Je controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
 • Je neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;
 • Je controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
 • Je deelt een stembiljet en een rood potlood uit;
 • Het uitdelen van een stembiljet en een rood schrijvend potlood is ook een taak die uitgevoerd kan worden door een vrijwilliger met een licht verstandelijke beperking;
 • De leden aan de tafel (3) ondersteunen elkaar en zien erop toe dat de juiste handelingen uitgevoerd worden en checken regelmatig de inkomende stemkaarten en uitgaande stembiljetten.

Stembureaulid bij stembus

 • Je ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet;
 • Je zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart;
 • Mogelijk dat het potlood daarna ook weer ingenomen wordt en moet worden gedesinfecteerd;
 • Je geeft hulp aan kiezers die daarom vragen;
 • Deze taak kan gecombineerd worden met de taak aan de ingang. De logistiek binnen het stembureau (zowel de ingaande als uitgaande stroom) vraagt om duidelijke looproutes en de daarbij horende instructies;
 • Ook deze taak kan prima uitgevoerd worden door Prokkelduo.

Teller

 • Je helpt mee met het tellen van de stemmen. Ook deze taak is uitstekend geschikt voor een vrijwilliger met een licht verstandelijke beperking.
 • Nadat de stembureaus zijn gesloten worden de stembiljetten geteld. Allereerst moeten alle stembiljetten “opengevouwd” worden. En op aparte stapels gelegd worden. Ook deze taak is uitstekend geschikt voor een Prokkelduo.

Conclusie

Door Corona zijn er meer stembureaus. En soms zijn er er ook extra dagen dat je kunt stemmen. En op het stembureau zelf zijn er ook meer werkzaamheden. Dat betekent dat er overal meer vrijwilligers nodig zijn. Wanneer er naar de verschillende werkzaamheden op het stembureau wordt gekeken dan kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking deze ook doen. Omdat stichting Prokkel over prikkelende ontmoetingen gaat tussen mensen met én zonder verstandelijke beperking, nodigt ze duo’s uit om zich samen als vrijwilliger aan te melden. Allereerst voor de verkiezingen van 17 maart 2021. We gaan deze ervaringen evalueren. En de duo’s vragen wat er goed ging en wat er beter kan. Dat vragen we ook aan de mensen van gemeenten die de verkiezingen organiseren. Dat gebruiken we voor inclusieve stembureaus voor de verkiezingen van 2022. Want dan zijn er weer verkiezingen. Dit keer voor de gemeenteraad. We streven ernaar dat er in dat jaar in elke gemeente minimaal 1 inclusief stembureau is.

Tip: Maak vooraf kennis met elkaar. En overleg met elkaar wat je graag zou willen doen. En hoe je elkaar daarbij kunt ondersteunen. Bedenk: voor iedereen is het prettig samen te werken met mensen die je al kent. Dus, meld je samen aan. En maak vooraf kennis met elkaar. Dan kun je alvast afspraken maken over samenwerking en taken voor de dag zelf.