Baalderborg Groep

De Baalderborg Groep is een zorgorganisatie die actief is in delen van Overijssel en zuid-Drenthe. Zij bieden ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden, midden in de samenleving. Dat doen ze vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder mens leeft zijn leven. Kenmerkend voor de zorg van de Baalderborg Groep zijn de betrokkenheid, het respect en de aandacht voor de cliënt, voor zijn of haar familie en voor elkaar.

Prokkel activiteiten 2016:

  • Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest

baalderborggroep-logo