Elver

In Elver klinkt ‘elk verhaal’ door. Dat is waar het bij Elver om draait. Elk verhaal (van cliënten, hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers) telt en is uniek. Bij Elver beweegt men mee met de ander en zorgen ze voor verbinding.  Ze willen de beste zorg realiseren. Daarom betrekken ze cliënten en hun familie intensief bij de hulp en ondersteuning die ze bieden. De medewerkers werken in zelfstandige  teams en stemmen de zorg optimaal af op persoonlijke wensen en situaties. Zo stellen ze cliënten in staat zoveel mogelijk zelf keuzes te maken en de regie te houden over hun eigen leven.

Prokkel activiteiten 2016:

  • Cliënten hebben met medewerkers van Coöperatie DELA een team gevormd op de ProkkelSterrenslag
  • Wellnessdag in Nieuw-Wehl door Löwenthalpedicure
  • Een leuke dag met studenten van de Christelijke Hogeschool Ede
  • Cliënten hebben een Prokkelstage gedaan bij het ministerie van VWS

Drukwerk