Estinea

Estinea, de zorgorganisatie uit Aalten, ondersteunt mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente, door zich in te zetten voor hun levensgeluk. Daarbij werkt Estinea vanuit de overtuiging dat iedereen – met steun van anderen – mee kan doen in de samenleving. Estinea helpt mensen om hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. Dat doet het met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid, oprechte interesse en professionaliteit.

Prokkel activiteiten 2016:

  • Cliënten hebben met medewerkers van Nuon twee teams gevormd op de ProkkelSterrenslag
  • Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest
  • Cliënten hebben stagegelopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag
  • In Megchelen en Hengelo (Ov) is samen met de buren gekookt en gegeten
  • In Aalten is een grote sportdag georganiseerd
  • Bewoners van de Kalter en de Rabobank Haaksbergen hebben elkaar rondgeleid
  • Er is een pilotproject ‘Pitchen’ georganiseerd
  • En nog veel meer!

logoestinea