Reinaerde

Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking in de ontwikkeling van hun eigen kracht. Vanuit lokaal perspectief biedt zij dienstverlening die uitgaat van ieders eigen kracht, variërend van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. Met haar dienstverlening sluit Reinaerde aan op elke levensfase: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Prokkel activititeiten 2016:

  • Medewerkers van Dagcentrum De Werkspecht vormden bij de ProkkelSterrenslag teams met medewerkers van gemeente Stichtse Vecht, UWV en Coöperatie DELA, medewerkers van lunchcafé Zizo vormden teams met medewerkers van Sodexo en Vilans, en er was een team van de Korianderstraat met medewerkers van Coöperatie DELA. In totaal zeven teams
  • Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag
  • Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels en Prokkelstages bij diverse ministeries

reinaerdelogorgb_edit_256_72ppi