Siza

Dagelijks zetten medewerkers van Siza hun energie, kennis en kunde in om mensen met een beperking zodanig te ondersteunen dat zij hun leven kunnen organiseren. Ruim 3500 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis maken gebruik van deze ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen.

Prokkel activiteiten 2016:

  • Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij het ministerie van Sociale Zaken geweest
  • Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geweest
  • Bij Siza zijn Prokkelstages georganiseerd op verschillende locaties

siza-logo-150x150