Talant

Iedereen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) kan een beroep doen op de 24-uurs zorg van Talant. Zij kunnen of mogen meestal niet alleen zelf beslissen, daarom is het samenspel met ouders, familie of andere naast betrokkenen óók heel belangrijk.

Globaal verdeelt Talant de cliënten in de volgende levensfases: kinderen van 0 tot 18 jaar, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Iedereen maakt een ontwikkeling door, want verandering hoort bij het leven. Daarom houdt Talant – ook door de tijd heen – bij zowel opvang, wonen als dagbesteding rekening met leeftijd, levensfase en zorgvragen.

Prokkel activiteiten 2016:

  • Een team bestaande uit directie en cliënten van Talant heeft meegedaan aan de ProkkelSterrenslag
  • Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest
  • Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels en Prokkelstages bij diverse ministeries
  • In Burgum gingen cliënten met begrijpelijke taal aan de slag

talant-logo-rgb-300dpi-300x95