Gouden Prokkel 2019

Alle aangemelde Prokkels dingen automatisch mee naar een nominatie voor de Gouden Prokkel. Een onafhankelijke selectiecommissie kiest welke Prokkels er een nominatie verdienen.

In 2019 waren er drie categorieën Gouden Prokkels:
• Prokkelen in de samenleving
• Mensenrechten Prokkel
• Innovatief

Winnaars Gouden Prokkels 2019 

Gouden Prokkel in de Samenleving: Careander doet mee aan de Nationale Prokkelstagedag

Ruim vijftig cliënten van Careander uit Harderwijk zijn op Prokkelstage gegaan. Zij hebben op een formulier ingevuld welke stagevraag ze hadden. Vervolgens heeft Careander organisaties benaderd. Het bijzondere is dat veel stages zijn begeleid door medewerkers van de ondersteunende diensten van het Servicebureau, die niet altijd weten hoe ze met mensen met een beperking om moeten gaan. Hiermee is het niet alleen een stage voor één dag, maar ook begeleiding voor één dag.

Gouden Mensenrechten Prokkel: Conferentie: Samen werken en studeren in het hoger onderwijs. Een plek voor iedereen! – Utrecht

Een tweedaagse conferentie waarbij kennis en ervaringen in Nederland en verschillende andere Europese landen zijn gedeeld op het gebied van inclusie van mensen met een verstandelijke beperking op een hogeschool of universiteit. Thema’s waren: toegankelijkheid, werk + werkgelegenheid, leren + studeren, buddysystemen en een raamwerk en monitoringsinstrument voor management en medewerkers om ambities richting een inclusieve hogeschool of universiteit te ondersteunen.

Gouden Innovatieve Prokkel: Prokkeldagen Talant Joure

In Joure is een week lang geprokkeld met buren en dorpsbewoners van Talant en andere organisaties waar men normaal gesproken niet zo snel mee in contact komt. Er is met verschillende partijen samengewerkt. Met het CIOS, dat een dansworkshop gaf en met het Leger des Heils, dat een schilderworkshop gaf. Maar ook met de brandweer, die een rondleiding heeft gegeven in de kazerne en met de gemeente, waar Talant mocht debatteren in het gemeentehuis. Van tevoren kwam de wethouder al langs en is er gekeken welke onderwerpen ter sprake moesten komen.

Winnaars Gouden Prokkel

Winnaars Zilveren Prokkel