Grondleggers

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Het doel van de VGN is op een pro-actieve wijze de collectieve belangenbehartiging voor 173 leden te verzorgen. De VGN streeft naar gunstige voorwaarden en een actieve belangenbehartiging op het vlak van financiering, wet- en […]

Meer over deze grondlegger

Stichting SPZ

Stichting SPZ

SPZ steunt mensen met een verstandelijke beperking. SPZ doet dat door het financieel en moreel steunen van verenigingen, stichtingen en projecten. SPZ stimuleert samenwerking en onderzoekt hoe hulp aan mensen met een verstandelijke beperking nog beter kan.

Meer over deze grondlegger

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo biedt hoogwaardige ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Aan kinderen, jongeren en volwassenen, aan mensen met lichte en ernstige beperkingen. Het aanbod is breed: van hulp bij zelfstandig wonen tot aan 24-uursopvang en van begeleiding bij werk tot aan intensieve behandeling.

Meer over deze grondlegger

Sien

Sien

Sien is een onafhankelijke christelijke belangenvereniging voor mensen met een beperking, hun ouders, broers en zussen. Sien werkt vanuit haar christelijke inspiratie aan een samenleving waar mensen met een beperking deel van uitmaken en ondersteunt hen en allen die tot hun netwerk behoren bij deelname aan die samenleving.

Meer over deze grondlegger

MEE Nederland

MEE Nederland

MEE ondersteunt iedereen met een beperking ten gevolge van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap, niet aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of stoornis in het autistisch spectrum. Bij MEE kunnen cliënten, opvoeders, familieleden, verzorgers en vertegenwoordigers terecht met vragen en verzoeken om advies of ondersteuning. MEE wijst de weg in de wirwar van regelingen, procedures en […]

Meer over deze grondlegger

LFB

LFB

LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB zet zich in voor versterking en vertegenwoordiging van haar achterban. De LFB maakt je sterker De LFB versterkt mensen met een verstandelijke beperking om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Met gelijke kansen en gelijke mogelijkheden, net als elke […]

Meer over deze grondlegger

Gehandicaptensport Nederland: dé Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een handicap

Gehandicaptensport Nederland: dé Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een handicap

Sport draagt bij aan het welzijn van mensen. Iedereen, ook mensen met een handicap, moet de mogelijkheid krijgen om te sporten. Sporten maakt je ‘fit voor het leven’. Gehandicaptensport Nederland creëert en waarborgt sport- en bewegingsmogelijkheden voor mensen met een handicap. Ons uitgangspunt hierbij is: Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Meer over deze grondlegger

HandicapNL

HandicapNL

Iedereen hoort erbij! Toch? Voor de ruim 2 miljoen mensen met een handicap in Nederland is dat niet zo vanzelfsprekend. HandicapNL vindt dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen. Samen maken we het verschil!

Meer over deze grondlegger