Fonds verstandelijk gehandicapten

Fonds verstandelijk gehandicapten

Het is de missie van het Fonds verstandelijk gehandicapten om mensen met een verstandelijke beperking als volwaardige burgers mee te laten doen in de maatschappij. Daarbij gaan wij uit van hun mogelijkheden en beperkingen. Het Fonds ondersteunt vele projecten die MEEDOEN mogelijk maken in wonen, werken en vrije tijd.