MEE Nederland

MEE Nederland

MEE ondersteunt iedereen met een beperking ten gevolge van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap, niet aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of stoornis in het autistisch spectrum. Bij MEE kunnen cliënten, opvoeders, familieleden, verzorgers en vertegenwoordigers terecht met vragen en verzoeken om advies of ondersteuning. MEE wijst de weg in de wirwar van regelingen, procedures en instanties. De activiteiten van MEE richten zich op het vergroten van de zelfredzaamheid zodat cliënten actief kunnen deelnemen aan de samenleving. MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en instanties. Voor ondersteuning van MEE is geen verwijzing of indicatie nodig en de diensten van MEE zijn gratis voor cliënten. Er is altijd een MEE-organisatie in de buurt, maar we komen waar nodig of gewenst, ook op huisbezoek.