Sien

Sien

Sien is een onafhankelijke christelijke belangenvereniging voor mensen met een beperking, hun ouders, broers en zussen. Sien werkt vanuit haar christelijke inspiratie aan een samenleving waar mensen met een beperking deel van uitmaken en ondersteunt hen en allen die tot hun netwerk behoren bij deelname aan die samenleving.