Column Marian Geling: een symposium helemaal in het teken van duo’s

Het is nog steeds 2017 en dus ook nog steeds het jubileumjaar van de Prokkelweek. Om dat te vieren heeft een bevriend fonds geld gegeven voor extra promotiematerialen. Leuk en belangrijk, want daarmee hebben heel veel mensen hun Prokkelactiviteit in de Prokkelweek kunnen aankleden. Maar om het daar bij te laten, nee dat kan natuurlijk niet. Met een paar bestuursleden van het eerste uur zijn we terug gaan kijken. Wat was de bedoeling? Wat is daarvan terecht gekomen, wat is het belangrijkste bij een Prokkelactiviteit? Wat zouden we nog meer kunnen en willen doen in het jubileumjaar? Genoeg vragen voor waar je zo een hele avond mee kunt vullen. Dat hebben we natuurlijk dan ook gedaan. Deze keer niet in de huiskamer, maar op het kantoor van de Prokkel en de LFB. Ja ja, in die tien jaar is er wel wat veranderd.

Bij een Prokkel gaat het om ontmoeten en van elkaar leren. Dat prikkelt, het geeft vaak plezier, maar soms schuurt het ook. Vooral omdat mensen uit hele verschillende werelden bij elkaar komen: mensen met een (verstandelijke) beperking en bedrijven, ministeries, hogescholen, woningcorporaties, gemeenten, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, eigenlijk alles en iedereen. Daar wilden we wat mee, maar wat? Een symposium. Maar ja, gewoon een symposium, mmmm….nou nee. Het ene verhaal na het andere verhaal ging over de tafel, totdat opeens iemand zei: “het gaat heel vaak om twee mensen hè, die samen iets doen en elkaar zo beter leren kennen”. Twee mensen, hmmmm, dat is een duo. En dat werd het uitgangspunt. Een symposium helemaal in het teken van duo’s. Je gaat er niet alleen naar toe, maar als duo. De opening, ja dat moet ook gedaan worden door een duo. Het programma aan elkaar praten: ja, ook door een duo. En natuurlijk ook de workshops, die moeten ook door duo’s worden gegeven. En niet zomaar duo’s, ook bij het symposium mag het wel een beetje prikkelen en misschien wel een beetje schuren. Dus we gaan bestuurders uitnodigen en politici en mensen die beleid maken en mensen die beslissen over beleid. En die gaan samen met iemand met iemand met een (verstandelijke) beperking naar het symposium. De hele middag met elkaar optrekken, samen beslissen naar welke workshop te gaan, vertellen over hobby’s, werk, misschien delen ze wel hun levensverhaal. Het brengt in elk geval het nodige teweeg.

Op het moment dat ik dit schrijf zitten we midden in de voorbereidingen. Bellen, uitleggen, uitnodigen, vragen beantwoorden, met zijn drieën zijn we er de hele dag druk mee. Leuk om alle reacties te horen. Mensen die spontaan aanbieden een workshop te willen houden, gemeenteambtenaren die zich aanmelden, medewerkers van bedrijven die laten weten te komen. En natuurlijk ook veel aanmeldingen van mensen met een verstandelijke beperking zelf. Met hen organiseren we – samen met LFB Scholing en Training –  begin oktober een Prokkel on Tour. Zodat iedereen nog meer uit het symposium kan halen.

Net zoals we tien jaar geleden niet hadden kunnen bedenken dat de 2daagse een week zou worden met een ProkkelSterrenslag, Prokkelstages, BeleidsProkkels en nog veel meer activiteiten, zo kunnen we nu niet bedenken wat woensdag 15 november zal brengen. In elk geval meer begrip over en weer, een beter beeld van elkaar en meer duurzame contacten. Dat is wat we hopen. Want dat is waar het om blijft gaan: “de wereld is van ons allemaal, met elkaar moeten we er voor zorgen dat we ook allemaal mee kunnen doen”. De Prokkelweek draagt daar aan bij, één week, als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Het symposium vast ook.

Tot woensdag 15 november?