Staatssecretaris Van Rijn reikt Gouden Prokkels uit

In de categorie Prokkelen in de Samenleving ging de Gouden Prokkel naar Nuon. Van Houten&co, welzijnsorganisatie uit Houten, won de felbegeerde Gouden Prokkel in de categorie Prokkelstages. In de categorie Mensenrechten Prokkel won de P.I. Dordrecht samen met Humanitas-DMH het goud. Daarnaast kreeg de LFB, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, een Ere Prokkel uitgereikt. De vier winnende initiatieven zorgden volgens de jury voor inspirerende ontmoetingen tussen mensen die niet zo makkelijk met elkaar in contact komen.

Uit het juryoverleg
De jury vindt het mooi om te zien dat de Prokkelweek wordt gebruikt als startpunt voor meer duurzame verbindingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Steeds vaker nemen mensen met een beperking zelf het initiatief om activiteiten te organiseren. Ook wordt steeds vaker een groot deel van de gemeenschap betrokken bij het slagen van een Prokkel.

Winnende projecten uitgelicht

  • Nuon organiseerde een breed scala aan activiteiten en heeft daar meer dan honderd medewerkers bij betrokken. Mireille mocht een dagje meedraaien bij de receptie en Perez was directeur voor één dag. Ook biedt Nuon werkervaringsplaatsen aan cliënten van Cordaan aan.
  • In Houten heeft een vrijwilligerswerkgroep stages voor een dag geregeld voor 57 cliënten van allerlei verschillende instellingen. Er hebben 39 bedrijven meegedaan. Zo waren er bijvoorbeeld stages bij de Koninklijke Marechaussee en de dierenambulance, maar ook op het gemeentehuis in Houten en op de peuterschool.
  • In Dordrecht was de Penitentiaire Inrichting gastheer van een kleine groep mensen met een verstandelijke beperking (van Humanitas-DMH). Met elkaar is besproken hoe gevangenissen zouden moeten omgaan met gedetineerden met een (licht) verstandelijke beperking. Bij zo’n 30% van de gedetineerden is daarvan namelijk sprake.
  • De mensen van de LFB doen al vele jaren mee met de Prokkelweek. Zij gebruiken deze week om zichzelf verder te ontwikkelen. Ze regelen bijvoorbeeld hun eigen stage en geven gastlessen. Zij zijn hiermee een voorbeeld en inspiratie voor anderen. Als blijk van waardering krijgen zij een Ere Prokkel.

IMG_0608 (2) IMG_0600 (2) IMG_0592 (2) IMG_0577 (2)