Verslag BeleidsProkkel bij ministerie van VWS

Door de Hartekamp Groep:

BeleidsProkkel 2024 “Personeelstekort in de zorg”

Op donderdag 13 juni zijn we naar het ministerie van VWS geweest in Den Haag.
We gingen praten over personeelstekort in de zorg.
Samen met medewerkers van het ministerie hebben de ervaringsdeskundigen van de Hartekamp Groep deze workshops voorbereid.

De eerste workshop ging over wat iedereen merkt in zijn eigen omgeving van de tekorten. Inge leidde dit gesprek en Ties schreef alles op een flip-over.
Er werden veel ervaringen opgenoemd: lange wachtlijsten, geen inval, begeleiders die niet meer mee kunnen bij doktersbezoek of winkelen, een dagcentrum dat werd gesloten.
Daarna werd er gekeken naar oplossingen. Er kwamen goede ideeën.
Zo zei iemand dat organisaties samen kunnen werken als ze invallers nodig hebben, je netwerk inschakelen, minder administratie.
Het was wel interessant om naar te luisteren.

Daarna was het tijd voor de lunch. Dat was goed geregeld en het was ook allemaal heel lekker.

Toen kregen we een rondleiding door het ministerie. Daar hebben we minister Conny Helder gezien en staatssecretaris Maarten van Ooijen.
We hebben ook met ze gesproken, dat was heel leuk en interessant om over hun werk te horen.
We zijn ook naar 20 hoog geweest, daar kon je heel Den Haag zien.
Dat was echt prachtig uitzicht.

En toen gingen we weer naar beneden voor de 2e workshop.
Bij deze workshop gingen we kijken wat wij, als mensen met een licht verstandelijke beperking, kunnen beteken voor een ander en in de eigen buurt.
Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of verpleeghuis, of afval rapen in de buurt.
Staatssecretaris Maarten van Ooijen was hier ook bij.

De ervaringsdeskundigen van de Hartekamp Groep hebben deze workshops voorbereid en gegeven. Ze deden het erg goed en kregen complimenten van de deelnemers.

Op de foto zitten Inge en Ties naast minister Conny Helder.