Beleidsprokkel bij Binnenlandse Zaken Den Haag

De dag zal in het thema staan van wonen.

Hoe wil je wonen en wat heb je daarvoor nodig?
Samen met beleidsmedewerkers van het Ministerie daarover in gesprek.  

Tijdens de dag krijg je ook een rondleiding door het ministerie en krijg je een rondleiding door het Binnenhof.

Er kunnen maximaal 12 deelnemers worden ingeschreven. Deze Prokkel duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Stuur je aanmelding naar info@prokkel.nl. Dan gaan we samen met jou en de andere deelnemers (allemaal ervaringsdeskundigen) deze dag voorbereiden. 

Jaar2015
Datum02-06-2015
LocatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
AdresTurfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Contactpersoon
E-mail
Telefoon