Beleidsprokkel bij ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag

Toegankelijke en begrijpelijke informatie is belangrijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Vaak krijgen zij onbegrijpelijke informatie toegestuurd. Daarover gaan zij in gesprek met ambtenaren.

Vier deelnemers praten over hun ervaring. De dag staat in het teken van begrijpelijk taalgebruik. Daarna gaan zij samen met ambtenaren brieven nalezen en in begrijpelijke taal herschrijven.

Verslag: Prokkelstage “toegankelijke en begrijpelijke informatie”
 
Onze speciale gasten: de heer E. Joustra, De heer P. Schippers, de heer P. Boonstra, mevrouw T. Nijholt en de heer R. Veldhuizen. Er hadden zich dit jaar 21 deelnemers opgegeven.

De speciale gasten zijn ambassadeurs op het gebied van toegankelijke en begrijpelijke informatie en kwamen ons voorlichting geven over waar je op moet letten als je schrijft aan mensen met een verstandelijke beperking.
Naar aanleiding van deze presentatie krijgt VWS een aantal tips:

 • Gebruik maximaal 8 tot tien woorden per zin
 • Begin elke zin op een nieuwe regel
 • Gebruik pictogrammen, plaatjes of foto`s
 • Gebruik van groter lettertype (14 ptte)
 • Gebruik zo weinig mogelijk afkortingen
 • Bij moeilijke woorden een voetnoot plaatsen met uitleg
 • Zo kort en krachtig mogelijk
 • Eventueel bij meerdere onderwerpen meerdere folders maken, zodat het echt maar over één onderwerp gaat.

In de middag kregen de deelnemers twee folders uitgereikt die vanuit VWS gestuurd worden ter voorlichting.
De folders die we hebben gebruikt zijn “de zorg verandert” en “ik woon in een instelling”
Over het algemeen vonden de deelnemers de folders zeer moeilijk en lastig te lezen. De folder over “ik woon in een zorginstelling” gaat eigenlijk alleen maar over hoe je zorg krijgt als je nog thuis woont.
De knelpunten zijn:

 • Bij gebruik van kolommen, streep tussen kolommen, zodat de leesrichting duidelijker is
 • Moeilijk
 • Afwisselend moeilijk/makkelijk
 • Moeilijke woorden
 • Waarom geen pictogrammen
 • Groter lettertype
 • Volgorde is verwarrrend
 • Veel overbodige informatie
 • Lange zinnen
 • Veel verwijzingen
 • Onpersoonlijk
 • Heel veel afkortingen
 • Belang van deze folder is niet duidelijk

Wat VWS in ieder geval gaat doen:

 • Website bekijken of deze voldoende is aangepast aan deze doelgroep
 • Overleg met juridische afdeling om te bekijken hoe we juridische tekst makkelijker kunnen beschrijven
 • Kijken of gemeenten bereidt zijn om organisatiebijeenkomsten over de veranderingen in de wet maatschappelijke ondersteuning voor deze doelgroep te organiseren
 • Directie voorlichting deze uitkomsten voorleggen

VWS vraagt zich of de begeleiders (zeker in woonvormen) de cliënten beter kunnen ondersteunen bij veranderingen, door middel van bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren om de veranderingen uit te leggen. Vaak ontstaat er onrust omdat de cliënten er niets van begrijpen.
 
Het was een ontzettende leuke en leerzame dag.
Dank aan alle deelnemers!
 

Jaar2015
Datum05-06-2015
LocatieMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AdresParnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
Contactpersoon
E-mail
Telefoon