BeleidsProkkel PI Leeuwarden

Bij de Penitentiaire Inrichting (PI) oftewel de gevangenis in Leeuwarden willen ze graag in gesprek met ervaringsdeskundigen. Als het gaat om mensen met een (licht) verstandelijke beperking komen de volgende vragen naar boven:

Hoe kun je er voor zorgen dat er minder mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de gevangenis komen? En wat doe je als ze er toch in komen; wat kun je dan doen om ervoor te zorgen dat het goed met ze gaat?

Deze vragen zijn een mooi vertrekpunt voor een BeleidsProkkel. Het programma is opgesteld samen met de mensen met een beperking die naar de PI zijn gegaan.

Acht deelnemers van Wil uit Leeuwarden en vier deelnemers van De Zijlen uit Groningen hebben zich aangemeld voor deze interessante Prokkel. Zij hebben zich samen met hun coaches hierop voorbereid. Daarnaast hebben ze zelf ook geïnventariseerd wat ze zouden verwachten en wat ze zelf zouden willen doen tijdens deze BeleidsProkkel. Dit is ook meegenomen bij de voorbereidingen van deze Prokkel. 

Verslag:
We hebben een zeer indrukwekkende Prokkel gehad in de gevangenis in Leeuwarden.
De medewerkers van Wil en De Zijlen die we mee hadden, werden als normale gevangenen behandeld, wat al een boel hilariteit en ook spanning gaf. De situatie was zodanig dat je op de feiten werd gedrukt, hoe het zou gaan als je iets doet waardoor je in de gevangenis kan terechtkomen.

We hebben in de loop van de dag een film gezien over het gevangenisleven, die ook erg veel indruk maakte. Met de daarbij behorende rondleiding door de PI was het plaatje voor sommigen compleet: zorg dat je niet in aanraking komt met de politie.

Daarna hebben we een gesprek gehad met twee gevangenen. Een persoon had iemand van het leven beroofd, de andere zat voor een drugsdelict. Ook deze gesprekken waren erg indrukwekkend; nazorg is op dit punt voor ons erg belangrijk.

Omrop Fyslân heeft de gehele dag meegelopen en een aantal van onze medewerkers zijn geïnterviewd. Ook is er op televisie aandacht aan besteed. Kortom, de Prokkel is op de kaart gezet. We hebben er goede contacten aan overgehouden. De organiserende partijen willen hier graag een vervolg aan geven en met name op het preventieve vlak. LVB-jongeren zijn namelijk een steeds groter wordende doelgroep.

Jaar2016
Datum09-06-2016
LocatiePI Leeuwarden
AdresHolstmeerweg 7, 8936 AS Leeuwarden
Contactpersoon
E-mail
Telefoon