Elver en de Prokkelweek – Gelderland

Cliënten en medewerkers van Elver laten zich ook inspireren door de Prokkelweek.

– Op maandag 6 juni is de Prokkelsterrenslag, de landelijke opening van de prokkelweek in Utrecht. 5 cliënten zullen daar samen met 5 enthousiaste mensen uit het bedrijfsleven samen deelnemen aan de zeskamp. Medewerkers van Coöperatie DELA hebben zich aangemeld om samen met cliënten van Elver naar Utrecht te gaan. Samenwerken is het sleutelwoord.

– Dinsdag 7 juni staat in het teken van de ontmoeting bij Elver. Wellness Prokkel bij Elver in Nieuw-Wehl Een masseur, visagist, manicure en pedicure verzorgen een Wellnessdag bij Elver in Nieuw-Wehl. Het wordt een dag met volop ontmoetingen en nieuwe ervaringen. Dit geldt voor hen, maar ook voor onze cliënten.

– Woensdag 8 juni gaan 10 studenten van de Christelijke Hogeschool Ede samen met de cliënten van de tuingroep Arnhem van Elver er een leuke dag van maken. De studenten zijn op dit moment al druk met de voorbereidingen van de dag die ze geheel zelf organiseren.

– Op donderdag 9 juni is de nationale prokkelstagedag. De prokkelstage is een stage van 1 dag voor iemand met een verstandelijke beperking. Een laag drempelige manier voor bedrijven en mensen met een beperking om kennis met elkaar te maken.

– Op Vrijdag 10 juni zullen cliënten van Elver uit Arnhem Een dag meelopen bij VWS. Ze zullen daar gezamenlijk in gesprek gaan en hopelijk veel van elkaar leren. De thema's "Communicatie" en "weerbaarheid" staan centraal deze dag. En wie kunnen beter vertellen wat belangrijk is binnen de communicatie met mensen met een beperking, dan zijzelf!

Door mee te doen aan deze verschillende activiteiten breiden cliënten hun netwerk uit, leren ze nieuwe mensen kennen en ontdekken hoe het er op andere plaatsen aan toegaat: ervarend leren. En, zeker zo belangrijk, maken anderen kennis met de kwaliteiten en mogelijkheden van cliënten.

 

Jaar2016
Datum06-06-2016 t/m 11-06-2016
LocatieElver
AdresNieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw-Wehl
Contactpersoon
E-mail
Telefoon