Gezellige muzikale middag in Stiens

Op woensdagmiddag 5 juni vindt in de Gysbert Japicxstraat te Stiens de Prokkelfair plaats. Deze fair wordt georganiseerd in nauwe samenwerking door Talant, de Buurtvereniging en de Jeu de Boules Club Stiens. Daarbij wordt aan bedrijven en instellingen uit de buurt de gelegenheid geboden om zijn of haar producten te presenteren. De opbrengsten van deze middag komen geheel en al ten goede aan Het Glazen Huis dat in december as domicilie zal kiezen in Leeuwarden.

Een prokkelfair is een ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Een prokkelfair is voor elke leeftijd, dus iedereen kan gezellig meedoen.

Dus, dit mag je niet missen, kom daarom woensdag 5 juni vanaf 13:00 uur naar de G.J. straat in Stiens.

Jaar2013
Datum05-06-2013
LocatieGJ straat 6, 9051 ER Stiens
Contactpersoon
E-mail
Telefoon