Gezonde leefstijl Prokkel met gemeente Leek

Op woensdagavond 8 juni om 20.00 uur was er een Prokkel in het gemeentehuis van Leek. Diverse raadsleden waren enthousiast om opnieuw samen met cliënten in gesprek te gaan.

Als thema was gekozen: 'gezonde leefstijl'. Dit omdat het een gemeentelijk en landelijk thema is. Ook cliënten en binnen De Zijlen zijn hier actief mee bezig. Genoeg basis voor een zinvolle 'gezonde' Prokkel.

Daarnaast hebben enkele raadsleden enkele locaties van de Zijlen bezocht, om daar samen met de cliënten een potje 'gezond' te koken. Tijdens het koken en de maaltijd kon stil worden gestaan bij het thema. Onderdeel van het gesprek zijn ook de mogelijkheden van de Gids-gelden (gezond in de stad, zie: http://www.gezondin.nu/ ). Welke wensen liggen er bij de cliënten? Op de Prokkelavond zelf is er een terugkoppeling gekomen van de bevindingen die zijn opgedaan.

Programma 8 juni:
– 19.45 uur inloop met koffie/thee
– 20.00 uur start een 'warming up' met bewegen op muziek.
– 20.15 uur start in de raadszaal. Hier werden door cliënten ervaringen gedeeld rond het gebruik van o.a. de beweegtuin, een moestuin, een leefstijlpaspoort, de g-tennis, etc. De gemeenteraad heeft dingen verteld over het beleid van de gemeente Leek. Ook werden de ervaringen over het samen koken gedeeld.
– Tot slot was er het debat over het thema, waarin met behulp van diverse stellingen iedereen geprikkeld werd om zijn mening te geven. Afsluitend was er ruimte om na te praten en te genieten van een drankje en lekkere gezonde hapjes. 

Bekijk hier het videoverslag!

Jaar2016
Datum08-06-2016
LocatieGemeente Leek
AdresTolberterstraat 66, 9351 BJ Leek
Contactpersoon
E-mail
Telefoon