Koorzang op festival onder de naam “Prokkelkoor Leeuwarden”

Jaar2013
Datum06-06-2013
LocatiePrinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden
LocatienaamPark Prinsentuin
Contactpersoon
E-mail
Telefoon