Koorzang op festival onder de naam “Prokkelkoor Leeuwarden”

Jaar2013
Datum06-06-2013
LocatiePark Prinsentuin
AdresPrinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden
Contactpersoon
E-mail
Telefoon