Mini-symposium VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking Utrecht CMS & LFB

Op 13 december 2006 heeft de Verenigde Naties het "Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap" aangenomen. Op 30 maart 2007 tekende Nederland dit verdrag. Veel VN-lidstaten hebben het Verdrag sindsdien geratificeerd. Op 3 mei 2008, toen voldoende landen hadden geratificeerd, werd het Verdrag formeel van kracht. Nederland heeft het Verdrag nog niet geratificeerd. De voorbereidingen daarvoor zijn getroffen en de verwachting is dat medio 2015 ratificatie een feit zal zijn. "Het Verdrag creëert geen nieuwe rechten, maar beoogt te verzekeren dat mensen met een handicap, op gelijke voet met anderen, de universele rechten van de mens kunnen genieten en op gelijke voet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven" (BUZA, 2007) De kern van het verdrag is dat mensen met een beperking mensen zijn bij wie je geen inbreuk mag doen op rechten en vrijheden.

Vrijdag 5 juni organiseert CMS samen met medewerkers van LFB Scholing en Training een mini-symposium over het VN verdrag – ingekleurd vanuit ervaringsdeskundigheid – voor professionals uit de juridische sfeer zoals advocaten, juristen en rechters.

Tijdens een werkontbijt van 8.00 tot 10.00 uur gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over het VN verdrag.

Wilt u een zinvolle bijdrage leveren om twee werelden dichter bij elkaar te brengen? Dan bent u vrijdag 5 juni van harte welkom.

Aanmelden kan hier

Deze Prokkel is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het VSBfonds en inzet van CMS. 

    

 

Jaar2015
Datum05-06-2015
LocatieCMS
AdresNewtonlaan 205, 3584 BH Utrecht
Contactpersoon
E-mail
Telefoon