ORO: Prokkelstages in ProkkelZomer

In tijden van corona doen wij het een beetje anders. In de vorige Prokkelweken liepen onze cliënten stage op de Nationale Prokkelstagedag, de donderdag in de Prokkelweek. Ze gaven van tevoren een wens door en die vervulden wij zo goed mogelijk. Het zoeken naar stageplekken deden we binnen het netwerk van de organisatie.

Ook dit jaar hebben we onze cliënten de optie gegeven stage te lopen. We hebben opnieuw wensen geïnventariseerd. Een veertigtal cliënten heeft zijn/haar wens opgeschreven. Die vragen zijn verzameld en er is een lijst van gemaakt. Deze lijst met wensen is verspreid onder henzelf en hun contactpersonen. Daarbij hebben we aangegeven dat de stage op elke willekeurige dag mag worden gedaan, dus op een rustig moment in de zomer, of in september. En we hebben gevraagd of ze zelf mee willen helpen bij het vervullen van de verschillende stagewensen.

Zo is er een plek gecreëerd op een melkveehouderij. Een van de cliënten wilde daar graag eens binnenkijken. De vader van één van de collega’s heeft een boerderij. Dus dat was makkelijk en snel geregeld. Dat promoten we nu heel erg. Collega’s sparren onderling over de verschillende wensen die ze voorbij hebben zien komen. Kijken wie ze in hun netwerk kennen, nemen contact op met elkaar en bedenken samen hoe ze het kunnen regelen. Simpel en doeltreffend. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Belangrijker is dat we flexibel zijn, daarom hebben we dit jaar geen datum aan deze individuele Prokkelstages geplakt.

Ook gemeenten doen dit jaar opnieuw mee. ORO heeft de afgelopen jaren succesvol geprokkeld bij wethouders van WMO en Sociaal Domein van verschillende gemeenten in Zuidoost-Brabant. Dit jaar hebben al zes gemeenten toegezegd om mee te doen. Deze Prokkels vinden één op één plaats, dus dat is goed hanteerbaar binnen de huidige richtlijnen. Een gemeenteambtenaar gaat op bezoek bij de cliënt, en andersom neemt de cliënt een kijkje op het gemeentehuis. Deze zogenaamde PeelProkkels staan gepland voor half september. We hopen dat ze kunnen doorgaan. En anders wat later, dat kan ook altijd. Flexibiliteit is nu gewenst.

Informatie

Locatie

ORO
Baroniehof 165
5709 HL Helmond

Contactpersoon


e-mail:
tel:

Datum

01 jul 2020
t/m
31 aug 2020

Aantal deelnemers

Aantal plaatsen: