Praten over Mensenrechten met wethouder Amsterdam

Op woensdag 8 juni gingen twee beleidsmedewerkers van Cliëntenbelang Amsterdam samen met Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking op bezoek bij wethouder Simone Kukenheim. Ze hebben gepraat over het onderwerp Mensenrechten.

Simone Kukenheim is verantwoordelijk voor de portefeuilles Onderwijs, Jeugd, Diversiteit en de mensenrechtenagenda. De mensenrechtenagenda bestaat uit verschillende bijeenkomsten en discussiemomenten door de hele stad.

De wethouder vindt het belangrijk om mensenrechten op lokaal niveau bespreekbaar te maken en hier aandacht voor te vragen. Daarom vinden wij het belangrijk om met haar te praten over hoe ze die agenda ook in kan zetten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Verslag:

In december 2015 is het rapport van de Amsterdamse Mensenrechtenagenda gepresenteerd. Daar willen wij graag op doorgaan als het gaat om de specifieke punten die voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking belangrijk zijn. Sinds januari 2015 vallen mensen met een Licht Vertstandelijke Beperking onder de Wmo en niet meer onder de voorheen landelijke AWBZ. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor een goed leven voor hen op alle levensgebieden. Ondanks dat deze mensen gelijke rechten hebben is het niet zo dat ze gelijkwaardig kunnen participeren in onze samenleving. Naast de zogeheten fysieke toegankelijkheid is vooral voor de mensen met LVB de sociale toegankelijkheid een onmisbaar aspect van hun leven.

Tijdens het gesprek op 8 juni jl. met de wethouder hebben de deelnemers verteld wat er in hun leven belangrijk is en wat ze nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving. Dat is voor hen niet vanzelfsprekend, daar zijn aanpassingen voor nodig in de gemeente. De voorwaarden voor een goed leven voor de mensen met een LVB hebben veel met de mensenrechten te maken. Want iedere burger heeft dezelfde rechten, alleen sommigen hebben andere voorwaarden nodig om dat te realiseren.

De deelnemers vertelden waar zij tegenaan lopen en gaven aanbevelingen over dingen die wel goed gaan. We hadden het bijvoorbeeld over: dagbesteding en toekomstperspectief, overbevragen en de gevolgen daarvan, maatwerk in zorg en ondersteuning, wonen, informatievoorziening, toegankelijkheid van websites, en jeugdhulp.

De wethouder was onder de indruk van de verhalen van mensen met een beperking. Vooral door het verhaal van twee moeders die vertelden dat niemand aandacht heeft voor het verdriet van ouders met LVB, waarbij kinderen, soms meteen na de geboorde, worden weggehaald. Er is geen ruimte voor hun rouw en verlies en dat is een gemis, aldus de moeders. 

Jaar2016
Datum08-06-2016
LocatieStadhuis Amsterdam
AdresAmstel 1, 1011 PN Amsterdam
Contactpersoon
E-mail
Telefoon