Prokkelen bij ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag

Het Ministerie maakt veel beleid, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij hebben daarvoor behoefte aan verhalen uit de praktijk. Graag willen we daarom van jou weten hoe je je dagelijkse leven leidt, waar je woont, zelfstandig of in een beschermde woonvorm en wat voor beperkingen je tegenkomt. Wat zou jij graag onder onze aandacht willen brengen en wat zou jij anders willen zien. Wij hebben plaats voor 8 deelnemers (exclusief eventuele begeleiders).

Er hebben zich 11 aangemeld. Daarmee is deze beleidsProkkel vol. De deelnemers gaan in gesprek met medewerkers van verschillende beleidsafdelingen.

Jaar2014
Datum05-06-2014
LocatieParnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
Contactpersoon
E-mail
Telefoon