Prokkelen in Lewenborg / Groningen

We gaan 25 één op één ontmoetingen organiseren in de wijk Lewenborg. Cliënten van NOVO en de Zijlen uit de wijk drinken thee met de wijk. Elk duo praat over hun hobby of passie: waar word je blij van? Aansluitend eten alle duo’s met elkaar in het wijkcentrum.

Op donderdag 9 juni om 15.00 uur komen in Lewenborg wijkbewoners met en zonder verstandelijke beperking samen in wijkcentrum Het Dok. Van daaruit gaan zij bij elkaar op bezoek. Iedereen neemt een item mee wat met zijn of haar hobby te maken heeft en aan de hand daarvan kan men het gesprek aan gaan. Zo worden er op een laagdrempelige manier contacten gelegd. Alle deelnemers krijgen ook een tas mee met daarin o.a. Prokkelkoekjes en praatkaartjes. Een praatkaartje is een kaartje waarop ter ondersteuning van het gesprek vragen en/of pictogrammen staan vermeld die handig zijn in het gesprek. Speciaal voor deze Prokkel zijn er Prokkelkoekjes gebakken. Dit zijn luxe zandgebak-koekjes met een suikerlaagje. Na de gezellige bezoekjes komt men weer samen in wijkcentrum het Dok, alwaar gezamenlijk in de Eeterie een (gratis) macaronischotel wordt gegeten. Van de stellen die elkaar die middag hebben ontmoet, wordt een leuke foto gemaakt die men later kan afhalen ter herinnering. We hopen natuurlijk dat de bezoekjes niet bij deze ene keer blijven en dat er vaker wordt afgesproken om samen iets te ondernemen.  Want het is toch leuk om samen bijvoorbeeld eens te vissen of te knutselen?

Voor deze Prokkel hebben we gewerkt vanuit de vraag van de wijkbewoners met een verstandelijke beperking. Voor hen is het belangrijk dat het een laagdrempelige activiteit is. Een activiteit die leuk en gezellig is. Vrijwel iedereen heeft wel een hobby waar hij of zij over kan vertellen. Bijzonder is ook dat er een groep allochtone vrouwen meedoet, die allen de taalcursus volgen. Onder begeleiding van een vrijwilliger die hen helpt bij de taal doen ook zij mee met de Prokkel.
Veel wijkbewoners met een verstandelijke beperking hebben zich al aangemeld. Andere wijkbewoners kunnen dit alsnog doen. We zoeken nog enkele gesprekspartners. Men kan zich aanmelden bij Stip Lewenborg, gevestigd in wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4. Het Stip is te bereiken op telefoonnummer 050-5446878 of lewenborg@stip-groningen.nl.
 

 

Jaar2011
Datum09-06-2011
LocatieKajuit 4, 9733 CA Groningen
Contactpersoon
E-mail
Telefoon