Prokkelfestijn Leeuwarden

Leeuwarden, 19 maart 2012

Prokkel-058

In Leeuwarden wordt er ook in 2012 weer actief geprokkeld. Dit keer hebben we er voor gekozen
om er een soort “spinnenweb” van te maken.
De kernprokkel is onze succes formule, namelijk het Prokkelfestijn op donderdagmiddag 7 juni in
de wijk Westeinde, rondom dagcentrum Middelsehiem, zorgcentrum Swettehiem en MFC
Eeltsjehiem. Hier worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema “voel je goed”
waarbij we dit jaar de verdiepingsslag willen maken en ook het thema “duurzaam” door willen
voeren. Als je hier in mee wilt helpen, als vrijwilliger, als sponsor of wat dan ook, je bent van harte
welkom!

Op vrijdag 8 juni zal er een prokkelactiviteit worden gehouden in de wijk Bilgaard, eveneens in
Leeuwarden. Rondom MFC Ludingawaard zullen allerlei sportieve activiteiten op touw worden
gezet waarbij de insteek vooral zal zijn om samen met wijkbewoners sportief aan de slag te gaan!
Ook in het kader van Voel je Goed! Voor meer informatie zie Prokkel Voel je Goed Leeuwarden.

Gedurende de hele week (maandag 4 t/m vrijdag 8 juni) organiseren we ook Prokkelstages voor
cliënten van Talant uit regio 058.

Op dit moment zijn we stageplaatsen aan het werven, heeft u ook een plek beschikbaar, dan horen
we dit heel graag!We kiezen er voor om dit gedurende de hele week te doen, zodat zoveel mogelijk
cliënten de kans krijgen om hun ervaringen op te doen buiten de muren van de zorginstelling, de
behoefte aan stageplaatsen varieert van belevingsgerichte activiteiten tot en met echte stageplaatsen
die wellicht mogelijkheden geven voor een verdere samenwerking in de nabije toekomst.
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Annemieke Koezema
Tel. 06-33960983
of mail naar: A.koezema@talant.nl

 

Jaar2012
Datum07-06-2012
LocatieLeeuwarden
ContactpersoonAnnemieke Koezema
E-mailA.Koezema@talant.nl
Telefoon06 - 1391 8953