Prokkelstage bij gemeente Helmond

Op woensdag 14 juni kunnen vijf personen stagelopen bij de gemeente Helmond.

Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente:
– houdt bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP).
– geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs.
– geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.
– is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet en de jeugdzorg.
– is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
– maakt bestemmingsplannen. Hierin staat welk gebied bestemd is voor huizen, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven.
– houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties.
– legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden.
– voert de Wet milieubeheer uit. Deze regelt onder andere de gescheiden inzameling van huisvuil.
– geeft subsidies, bijvoorbeeld aan een zwembad of bibliotheek.
– zorgt dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn. In grote lijnen kun je zeggen dat de gemeente voor de zaken zorgt die direct in jouw buurt spelen.

Jaar2017
Datum14-06-2017
LocatieGemeente Helmond
AdresWeg op den Heuvel 35, 5701 NV Helmond
Contactpersoon
E-mail
Telefoon