’s Heeren Loo actief tijdens Prokkelweek 2021

's Heeren Loo doet als trouwe partner van stichting Prokkel uiteraard ook dit jaar mee met de Prokkelweek.

Mooi om te zien dat ervaringsdeskundigen van 's Heeren Loo zich blijven ontwikkelen. Zo helpt dit jaar een team met ervaringsdeskundigen uit Oost-Nederland mee met het voorbereiden en organiseren van een online BeleidsProkkel, bij het ministerie van OCW. Dit ministerie maakt beleid op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap. Bij deze Prokkel praten deelnemers mee over het onderwerp onderwijs.

De ervaringsdeskundigen van 's Heeren Loo denken mee over de werkvorm van de Prokkel. Bijvoorbeeld: doen we een quiz (met welke vragen?), gaan we werken met stellingen, of bedenken we iets anders om het aantrekkelijk te maken? En ook interviewen ze van tevoren de deelnemers: wie zijn zij, waarom doen ze mee en welke vragen ze hebben voor het ministerie? 
Bij de ProkkelParelParade op vrijdag 4 juni vertelt coach Nicolet erover. Tijdens deze ProkkelParelParade (live op YouTube) verricht Tamara van Ark de officiële opening van de Prokkelweek.

Naast de BeleidsProkkel bij OCW zijn er nog veel andere BeleidsProkkels. Ook daar is 's Heeren Loo bij betrokken. Bijvoorbeeld bij de online BeleidsProkkel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): 'Iedereen doet mee in de gemeente'. Bij deze Prokkel, op donderdag 10 juni, gaat het erover in hoeverre gemeenten actief bezig zijn met het VN-verdrag Handicap. Meer dan 30 duo's (gemeentemedewerker + iemand met verstandelijke beperking) doen mee.
Hierbij ook twee bewoners van 's Heeren Loo:

  • bewoner van 's Heeren Loo Ermelo met een beleidsmedewerker van gemeente Ermelo
  • bewoner van 's Heeren Loo uit Bedum samen met een medewerker van de gemeente Hoge Land. 

De bewoner uit Bedum doet ook mee aan de online BeleidsProkkel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bij deze Prokkel gaat het over werk en uitkeringen.
Tijdens de ProkkelParelParade op 4 juni vertelt hij waarom hij aan beide BeleidsProkkels meedoet.

Ook doen twee bewoners mee aan de online BeleidsProkkel bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), doet een bewoner mee aan de Prokkel bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) – met als thema onderwijs, en doet een bewoner mee aan de Prokkel bij de SVG-reclassering.

Verder zijn medewerkers en bewoners van 's Heeren Loo actief aan de wandel via het Prokkel-ommetje, natuurlijk ook tijdens de Prokkelweek. Een mooie manier om samen in beweging te blijven. Stichting Prokkel verloot elke week prijzen onder de deelnemers. Partners van stichting Prokkel stellen prijzen beschikbaar.

En ook doet 's Heeren Loo mee aan de online MEGA BINGO, van De Zijlen in samenwerking met stichting Prokkel. Een bingo met 500 deelnemers, met veel prijzen. Deze is op donderdagavond 10 juni.

Over 's Heeren Loo:
's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.
Van jong tot oud, in bijna heel Nederland.
Dat doen we samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.
Zo zorgen we samen voor een goed leven voor mensen met een beperking.

De Prokkelweek bestaat mede door de inzet en bijdrage van 25 Full Partners, waar 's Heeren Loo er één van is.

Informatie

LocatieDatum

07 jun 2021
t/m
12 jun 2021

Contactpersoon


e-mail:
tel: