Verkeersweek op Wielen in Son en Breugel

In de Prokkelweek organiseren we een Verkeersweek op Wielen. 5 t/m 10 juni 2018.

Als zorginstelling willen we graag dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. We helpen ze daarbij, bijvoorbeeld met een cursus Empowerment. En dat werkt, want onlangs kwam vanuit bewoners de wens naar voren om iets te doen aan de verkeersveiligheid op en rondom het Zonhove terrein.

Dat was het moment waarop het idee van de 'Verkeersweek op Wielen' werd geboren.

Met hun speciale rolstoelen en hun lichamelijke beperking zijn deze mensen een bijzondere categorie weggebruikers. Op het terrein van de instelling waar ze wonen, maar óók op de openbare weg. De 'Verkeersweek op Wielen' voorziet in hun behoefte om te leren omgaan met verkeer en verkeerssituaties en geeft hen handvatten voor interactie met medegebruikers van het terrein.

Ons programma:
Een 'Verkeersweek op wielen' is een week vol activiteiten in een mix van leren, onderzoeken en doen. Waaraan moet je denken?
1. Een check van het rollend materieel – samen met onze leverancier Harting Bank is er een keuring voor rolstoelen en hulpmiddelen. Verlichting, remmen, bandenspanning, alles moet naar behoren werken.
2. De rolstoel-wasstraat – alles netjes, alles fris samen met de medewerkers van DELA
3. Snelheidscontroles, checken of iedereen goed geparkeerd staat, onoverzichtelijke situaties in kaart brengen – belonen van goed gedrag en waarschuwingen geven samen met de wijkagent
4. Rolstoel-behendigheidscircuit – beheers je je rolstoel tot in de puntjes, samen met de ergotherapeuten en vrijwilligers.
5. Verkeersveiligheidstoets op een parcours, inclusief verkeerslichten, oversteekplaatsen en live voetgangers;
6. Discussieavond-forum aan de hand van foto's en de film die tijdens de Verkeersweek gemaakt zijn. Mensen die met een auto of fiets op het terrein van Zonhove komen, doen mee: personeelsleden van SWZ en de Emiliusschool, leveranciers, ouders van cliënten, maar ook mensen die naar de Kinderboerderij gaan. Wat vinden zij eigenlijk van het terrein? Begrijpen ze het perspectief van de rolstoelers? En andersom: begrijpen rolstoelers hun medeweggebruikers?
7. Pub-quiz over verkeersregels
8. Sponsorloop over het parcours georganiseerd door ouders
9. Ter afsluiting een door cliënten gemaakte film waarmee we terugblikken op alle verkeersveiligheid activiteiten die cliënten en mede weggebruikers samen hebben beleefd. Waarbij de actieve deelnemers een oorkonde krijgen overhandigd!
10. Door de hele week heen biedt de Buurtpreventie team een aantal stageplaatsen voor cliënten, om 's avonds een ronde over het terrein mee te rijden, om de onveilige plekken in het donker (verlichting, enge plekken, onduidelijke wegaanduiding etc.) samen te scannen.

De 'Verkeersweek op wielen' wordt een leuke week vol activiteiten in een mix van leren, onderzoeken en doen.

Als het aan ons ligt groeit 'De Verkeersweek op wielen' uit tot een verkeerseducatiepakket dat door instellingen in heel Nederland gebruikt kan worden.

Aan deze week werken vele doelgroepen mee. Zo worden alle weggebruikers aangesproken, onze bewoners zijn bij alle activiteiten actief, het VVN, de wijkagent en boa, het buurtpreventieteam, leveranciers, taxibedrijf en diverse vrijwilligers uit de buurt. Vanuit DELA wordt geprokkeld door activiteiten als muffins bakken voor de vrijwilligers; de rolstoelwasstraat en hulp bij de andere verkeersweek activiteiten.

Jaar2018
Datum05-06-2018 t/m 09-06-2018
LocatieNieuwstraat 70, 5691 AG Son
ContactpersoonCarla den Otter
E-mailcarla.otter@swzzorg.nl
Telefoon06-13804404