VGN naar de ProkkelSterrenslag

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.

Het doel van de VGN is op een pro-actieve wijze de collectieve belangenbehartiging voor 173 leden te verzorgen. De VGN streeft naar gunstige voorwaarden en een actieve belangenbehartiging op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken en de inhoud van de zorg.

Op 4 juni doet VGN weer mee aan de ProkkelSterrenslag.

Jaar2018
Datum04-06-2018
LocatieUppsalaan 3, 3584 CT Utrecht
Contactpersoon
E-mail
Telefoon