Vijverhof school en Synthese op Prokkelstage, Venray

Synthese en de Vijverhof school gaan samen Prokkelen. 15 leerlingen van de Vijverhofschool gaan samen met hun docent verkennen wat ze interessant, leerzaam of gewoon leuk vinden. Synthese gaat zich dan inspannen om voor deze 15 leerlingen een passende stageplaats te vinden voor 5 juni.

Bij de volgende organisaties en bedrijven gaan leerlingen een Prokkelstage volgen:
– Enjee Kappers,
– Gemeenten Venray,
– Ford van Haren Venray,
– Bakkerij Gommans,
– De Mukkenstal,
– Pierewiet Kinderdagverblijf Horst,
– Dutch Pet Products B.V.,
– Verzorgingshuis Sevenheym,
– Gemeente Horst aan de Maas,
– Boerenbond Sevenum,  
– Oorlogsmuseum Overloon,
– Synthese en
– Munckhof Groep B.V.

Vijverschool
De afdeling Voorgezet Speciaal Onderwijs van de Vijverhofschool is gevestigd in Tegelen.
Het VSO is voor leerlingen met een REC3 indicatie in de leeftijd van 13 tot maximaal 20 jaar. Het onderwijsaanbod is gericht op een optimale ontwikkeling van de capaciteiten op het gebied van werk, wonen en vrije tijd. Het praktische werken speelt een belangrijke rol als leersituatie voor nu en later. Dit gebeurt binnen de school en buiten de school middels stages. We bieden praktische vakken aan om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen en ter orientatie op welke werkzaamheden een leerling aanspreekt. Dit gebeurt op het gebied van huishoudkunde, tuin, dienstverlening en productiewerk. Voor veel activiteiten worden de leerlingen in andere groepen als hun klas ingedeeld. Op deze manier willen zo veel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke vraag van iedere leerling.

Synthese
is een onderneming voor zorg en welzijn voor Noord-Limburg, werkzaam in het gebied Venlo tot Mook en Middelaar. De hoofdopdrachtgevers van Synthese zijn: gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, gemeente Bergen, gemeente Gennep, gemeente Mook en Middelaar, de Vereniging Kleine Kernen Limburg, Wonen Limburg, Proteion en de Zorggroep.

Onze visie
Als de kwaliteit van de gemeenschap toeneemt, neemt de hulpvraag van de burger af. Zo is onze overtuiging en daarom werken we vanuit de leefwereld van de burger, thuis aan de keukentafel, in de buurt of op straat, met hulp van de eigen sociale netwerken. Want alleen dan is Welzijnswerk preventief en duurzaam effectief.
Onze missie
– Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig.
– Wij zijn thuis in de wijk en het dorp.
– Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename leefomgeving.
– Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, wijk of dorp.
– Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden.

Jaar2014
Datum05-06-2014
LocatieLeunseweg 51, 5802 CG Venray
Contactpersoon
E-mail
Telefoon