Vacature: allround medewerker

Profiel projectmedewerker Stichting Prokkel – werkervaringsplaats in samenwerking met Nuon

Nuon biedt via het Step2Work traject de mogelijkheid tot een werkervaringsplaats voor mensen die opgenomen zijn in het doelgroepregister. Tijdens dit traject word je op een ondersteunende manier begeleid waardoor je jezelf gaat ontwikkelen op de werkvloer. Nuon heeft vanuit het reguliere Step2Work traject de ruimte gecreëerd om aan de slag te gaan op kantoor bij Stichting Prokkel in Arnhem, een organisatie waarmee Nuon in het kader van haar betrokken ondernemerschap nauw samenwerkt.

Stichting Prokkel
In 2018 organiseert Stichting Prokkel voor het elfde jaar de Prokkelweek. In die week organiseren honderden mensen activiteiten waarbij mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. Dat kan op alle levensgebieden zijn: rondom wonen, zorg, vrije tijd maar vooral ook rondom werk. Het blijkt een hele mooie laagdrempelige manier te zijn om kennis met elkaar te maken en elkaars mogelijkheden te leren kennen.

In 2018 is de Prokkelweek van maandag 4 tot en met zaterdag 9 juni.
De week start maandag 4 juni met de ProkkelSterrenslag, een zeskamp waaraan 100 teams meedoen, allen bestaande uit 10 mensen: 5 met en 5 zonder (verstandelijke) beperking. Een belangrijk onderdeel is de Nationale Prokkelstagedag op donderdag 15 juni 2017. Honderden bedrijven –  verspreid over het hele land – doen mee en ontvangen die dag graag een Prokkelstagiair.
Afgelopen jaar hebben meer dan duizend bedrijven meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag. Samen hebben zij ruim 2.000 stagiairs ontvangen. Veel mensen met een verstandelijke beperking gebruiken deze dag om zichzelf verder te ontwikkelen.  De ervaring is dat bedrijven er ook heel veel van leren. Zij leren buiten bestaande kaders te denken, een mooie stap in het verkennen van de mogelijkheden die de participatiewet biedt.

Ongeveer 30 zorgaanbieders hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Prokkel. Hun cliënten maken actief gebruik van de Prokkelweek. Bijvoorbeeld om zichzelf te ontwikkelen, om meer contacten in de buurt te krijgen of om hun sociaal netwerk uit te breiden. In de Prokkelweek zijn er op meer dan 400 plaatsen in het land activiteiten waar mensen met en zonder verstandelijke beperking iets met elkaar ondernemen. Hier zijn zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties en bedrijven bij betrokken. De landelijke stichting heeft vooral een stimulerende en faciliterende rol.

Bij de landelijke stichting werken drie mensen, allemaal parttime. Er is een communicatiemedewerker, een Prokkelstagemakelaar en een landelijk projectleider. Daarnaast biedt een vrijwilliger een paar uur per week ondersteuning bij het bijhouden van de database. Een klein team, betrokken bij Prokkel en elkaar en gericht op het versterken van elkaars talenten.

Wat ga je doen?
Je wordt onze allround medewerker.
Steeds meer bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties kennen de Nationale Prokkelstagedag. Zij melden hun aanbod op de website van de Stichting. Jij helpt hen (via de mail of telefoon) de stages zo te formuleren dat ze aansluiten bij de doelgroep. En vervolgens ga je op zoek naar geschikte stagiairs. Het is fijn als alle aangemelde stageplaatsen worden vervuld. Dat zijn er naar verwachting tussen de 100 en 150 afkomstig van 10 grote bedrijven.
Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties willen meedoen aan de ProkkelSterrenslag. Je zorgt er voor dat ze in contact komen met teamgenoten, helpt mee bij het samenstellen van de spelen en de organisatie van de dag zelf.

Communicatie is essentieel voor de Prokkelweek. De landelijke organisatie zorgt voor de landelijke publiciteit. Ze legt contacten met landelijke radio en televisie. Samen met je collega’s ga je na welke Prokkels het meest interessant zijn voor landelijke media en ga je deze partijen vervolgens interesseren en enthousiast maken om aandacht te besteden aan de Prokkels.
Na de Prokkelweek heb je meer zicht gekregen op waar jij je verder in zou willen ontwikkelen. In onderling overleg gaan we kijken hoe dat te realiseren is met een persoonlijk ontwikkelplan.

Wat bieden we:

 • Kennismaken met een netwerk van bedrijven en organisaties die open staan voor arbeidsparticipatie van mensen met een (verstandelijke) beperking;
 • Kennismaken met de arbeidsmogelijkheden van mensen een (verstandelijke) beperking en de uitdagingen die dat met zich mee brengt;
 • Kennismaken met het VN verdrag van mensen met een beperking;
 • Hoe met passie en bevlogenheid, professioneel en effectief te werken;
 • De mogelijkheid door uit te groeien in zelfstandig / professioneel werken.

De stichting deelt haar kantoor met de LFB Arnhem, een belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

Gevraagde competenties:

 • Inlevingsvermogen
 • Kunnen en durven doorvragen
 • Communicatie, schriftelijk en mondeling
 • Creatieve, doortastende aanpak
 • Organisatiesensitiviteit
 • Zorgvuldigheid
 • Computervaardigheden – waaronder Word en Excel
 • Zelfstandig opdrachten uitvoeren

Opleidingseisen, andere randvoorwaarden:

 • Deze functie is een zogenaamde groeifunctie en staat open voor mensen uit het doelgroepregister
 • Salariëring volgens wettelijk minimumloon
 • Kennis van en/of interesse in manier waarop organisaties functioneren
 • Kennis van en/of interesse in mensen met een (licht) verstandelijke beperking
 • Standplaats: Arnhem-Zuid
 • 1 april 2018 t/m 31 maart 2019
 • Het betreft een functie van 20 tot 24 uur per week verdeeld over drie dagen (dinsdag, woensdag en donderdag)
 • Maandelijks intervisie gesprek
 • Meer informatie over Stichting Prokkel bij Marian Geling marian@prokkel.nl of 06-27057594
  meer informatie over Step2Work bij Marjan van den Berg, vanden.Berg@nuon.com 06-46199851.

Geïnteresseerd?

Stuur je sollicitatiebrief samen met je cv naar Marjan van den Berg.