Partners en financiers

Stichting Prokkel wordt jaarlijks gefinancierd door verschillende partijen:

Full Partners
In 2013 is gestart met het op landelijk niveau betrekken van zorgaanbieders bij de Prokkelweek. Dit heeft geleid tot de Full Partner structuur. Full Partners gebruiken de Prokkelweek als laagdrempelig instrument voor het realiseren van (meer) inclusieve samenleving. De Full Partners leveren zowel een personele als financiële bijdrage en betrekken daarmee honderden anderen (bedrijven, verenigingen, overheden en particulieren) bij de Prokkelweek.

Founding Fathers
De Founding Fathers zijn vertegenwoordigd in het bestuur en dragen zowel in natura als financieel bij aan de Prokkelweek.

Financiers
Jaarlijks steunen diverse fondsen en organisaties de Prokkelweek. Klik hier voor een overzicht.

Met dank aan
Jaarlijks steunen diverse bedrijven de Prokkelweek. Klik hier voor een overzicht.