Partners en financiers

Stichting Prokkel wordt jaarlijks gefinancierd door verschillende partijen:

Full Partners
In 2013 is gestart met het op landelijk niveau betrekken van zorgaanbieders bij de Prokkelweek. Dit heeft geleid tot de Full Partner structuur. Full Partners gebruiken de Prokkelweek als laagdrempelig instrument voor het realiseren van een (meer) inclusieve samenleving. De Full Partners leveren zowel een personele als financiële bijdrage en brengen in de Prokkelweek hun bewoners in contact met honderden anderen (bedrijven, verenigingen, overheden en particulieren).

Founding Fathers
De Founding Fathers hebben de stichting in 2007 opgericht. Een aantal van hen is nog steeds betrokken, maakt deel uit van het bestuur en draagt zowel in natura als financieel bij.

Fondsen
Elk jaar steunt een aantal fondsen de Prokkelweek. Klik hier voor een overzicht.

Donateurs
Ook particulieren kunnen bijdragen en donateur worden. Voor € 25,- per jaar help je mee en zorg je er zo voor dat nog meer mensen met én zonder verstandelijke beperking elkaar leren kennen.

Partnerships
De stichting werkt samen met andere landelijk werkende organisaties, bedrijven en overheden. Samen organiseren ze activiteiten waaraan cliënten uit het hele land aan mee kunnen doen. Voorbeelden daarvan zijn de Eerste en Tweede Kamer, diverse ministeries en UWV.

Met dank aan
Jaarlijks steunen diverse bedrijven en gemeenten Stichting Prokkel door mee te doen aan de ProkkelSterrenslag / ProkkelOpPad. Door met een team mee te doen én deelnamekosten van € 500,- voor rekening te nemen, werkt het dubbelop: ze leren mensen met een beperking kennen én dragen financieel bij aan de jaarlijkse exploitatie van de stichting. Klik hier voor een overzicht.