BedrijfsProkkels en BeleidsProkkels

Wat is een BedrijfsProkkel?

Een kijkje in de keuken bij een bedrijf (of maatschappelijke organisatie). Dat is waar het bij een BedrijfsProkkel om gaat. Een groepje mensen met een (licht) verstandelijke beperking gaat op bezoek bij een organisatie. En krijgen daar te zien en te horen wat het doel van het bedrijf is en wat de medewerkers doen om dat doel voor elkaar te krijgen. Voor bedrijven is het een mooie gelegenheid om ook deze doelgroep te leren kennen.

Wat is een BeleidsProkkel?

Meedenken en -praten over beleid. Dat is waar het bij een BeleidsProkkel om gaat. In groepjes gaan mensen met een verstandelijke beperking in gesprek met mensen van bijvoorbeeld een bedrijf, een maatschappelijke organisatie of een overheidsinstelling. Ze gaan in gesprek over beleidsonderwerpen van de bedrijf of organisatie waar ze op bezoek zijn. 

Waarom?

  • Ervaringen, ideeën en tips delen om wensen en behoeften van mensen met een verstandelijke beperking te leren kennen.
  • Mensen met een verstandelijke beperking willen ook graag zo zelfstandig mogelijk meedoen in de samenleving en – binnen hun mogelijkheden – een bijdrage leveren. Samen kun je ontdekken wat dat zou kunnen zijn. Ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben vaak verrassende talenten.
  • Aandacht voor inclusie en diversiteit en dus een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen meedoet, gezien en gehoord wordt.

Voor wie?

Elke organisatie of bedrijf kan een Bedrijfs- of BeleidsProkkel organiseren. Voor maatschappelijke organisaties en gemeenten is het interessant, maar ook bedrijven biedt het mogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld hun dienstverlening beter afstemmen op wensen van gebruikers. En misschien zijn er wel onderdelen van diensten waar mensen met een beperking een actieve rol kunnen (gaan) spelen. Een mooi voorbeeld is het cliëntenteam van Estinea: zij plaatsen de zuilen bij de huizen die te koop komen te staan en halen die later ook weer op. Ben je benieuwd hoe dat gaat? Je ziet het in dit filmpje. De ervaring leert dat dit soort initiatieven ontstaan als je elkaar ontmoet, van mens tot mens.

Wil je meer weten?

Neem contact op met ons, we vertellen er graag meer over!