Samenwerkingen en partners

Stichting Prokkel is een netwerkorganisatie voor en van zorgaanbieders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij werken voor en samen met al deze partijen.

Onze full partners

We hebben momenteel 30 ‘full partners’, dat zijn zorgaanbieders waarmee we actief samenwerken en aanpakken ontwikkelen. Je leest alles over het partnerschap op deze pagina. Wil je zien wie onze partners zijn? Kijk dan hier.

Gemeenten
Steeds meer gemeenten weten de weg naar ons te vinden. In verband met het VN-verdrag Handicap hebben zij een inspanningsverplichting en daar zijn we blij mee, want het is natuurlijk niet meer dan normaal om te zorgen dat de één miljoen mensen met een (licht) verstandelijke beperking in Nederland goed mee kunnen draaien in de maatschappij net als de rest. We zijn daarom bezig om ook een partnerschap op te zetten voor gemeenten. Een mooie samenwerking die we al hebben met zo’n 200 gemeenten zijn de inclusieve stembureaus waarvoor we ons hebben ingezet. Wil je weten wat we kunnen betekenen voor jullie gemeente? Neem dan contact op.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties
In het bedrijfsleven is het steeds normaler om naast de gewone werkzaamheden ook iets anders bij te dragen aan de maatschappij. Vrijwillige inzet is één van die zaken. Op het Platform Vrijwillige Inzet staat heel veel handige informatie hierover. Inzetten via stichting Prokkel is natuurlijk erg waardevol en staat garant voor een dag(deel) vol mooie ontmoetingen. Een erg leuke activiteit is de ProkkelOpPad en een Prokkelstagedag. Wil je weten wat mogelijk is voor jullie bedrijf? Geef ons een belletje of stuur een mail.

Fondsen, donateurs en andere samenwerkingspartners
Elk jaar steunt een aantal fondsen stichting Prokkel. Klik hier voor een overzicht. Ook particulieren kunnen bijdragen en donateur worden. Voor € 25,- per jaar help je mee en zorg je er zo voor dat nog meer mensen met én zonder verstandelijke beperking elkaar leren kennen. Jaarlijks steunen diverse bedrijven en gemeenten stichting Prokkel door mee te doen aan de ProkkelSterrenslag en/of ProkkelOpPad. Door met een team mee te doen én deelnamekosten van € 500,- voor rekening te nemen, werkt het dubbelop: ze leren mensen met een beperking kennen én dragen financieel bij aan de jaarlijkse exploitatie van de stichting. Klik hier voor een overzicht.

De stichting werkt ernaast ook nog samen met andere landelijk werkende organisaties, bedrijven en overheden. Samen organiseren ze activiteiten waaraan cliënten uit het hele land aan mee kunnen doen. Voorbeelden daarvan zijn de Eerste Kamer, diverse ministeries en UWV.