Bestuur

Stichting Prokkel heeft een bestuur van acht personen die gevraagd zijn vanwege hun verschillende expertises en blik op zaken. Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie: de leden ontvangen geen vergoeding en vacatiegeld.

Fred Paling, onafhankelijk voorzitter

“Ik ben erg blij dat ik me als voorzitter van het bestuur mag inzetten voor de stichting Prokkel. Ook vind ik het belangrijk dat iedereen kansen krijgt om mee te doen in de maatschappij. Stichting Prokkel draagt eraan bij dat ook mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen die ze verdienen. Daar zet ik me graag met hart en ziel voor in.” (foto: DigiDaan Fotografie)

Peter van de Wardt, secretaris

“Stichting Prokkel kwam op mijn pad tijdens mijn wethouderschap in Oude IJsselstreek. Inclusief denken en werken zit onder mijn huid. Beperkingen hebben we allemaal, maar door velen nog niet (h)erkend! Daarom wil ik met name op een praktische wijze een bijdrage leveren aan inclusief denken, werken en elkaars kwaliteiten (h)erkennen en inzetten.”

Yvonne den Exter, penningmeester (VNG)

“Sinds elf jaar werk ik bij SWZ, een organisatie in de gehandicaptenzorg en kwam ik in aanraking met Prokkel. Sindsdien ben ik fan van Prokkelen en toen er een bestuursfunctie vrij kwam via de VGN zag ik dit als een kans een bijdrage te leveren in het bestuur van deze mooie stichting.”

Karin Klaassen, algemeen bestuurslid namens de Full Partners

“Elk mens heeft de behoefte om betekenisvolle relaties aan te gaan met zijn omgeving, voor mensen met een beperking kan dit soms een uitdaging zijn. Stichting Prokkel vervult een belangrijke rol in het verbinden van mensen, daar lever ik graag een bijdrage aan.”

Martine Schuijer, algemeen bestuurslid

“Stichting Prokkel heeft de afgelopen jaren bewezen voor mooie ontmoetingen te zorgen. Juist door die ontmoetingen kan ‘onbekend maakt onbemind’ worden doorbroken en ontstaat een samenleving waarin meer samenhang ontstaat. Graag draag ik daaraan bij door de bestuursfunctie van stichting Prokkel.” (foto: Martin Metsemakers)

Perez Dalloe, algemeen bestuurslid (ervaringsdeskundige)

“Ik ben werkzaam als ervaringsdeskundige bij Buro ErvaringsKracht (Cordaan). Ik vind het belangrijk dat ieder mens mee kan doen in de maatschappij. Of je nu wel of geen beperking hebt. Ik kijk als bestuurslid mee vanuit het perspectief van iemand die zorg ontvangt en goed weet waar je tegenaan loopt als het gaat om meedoen in de maatschappij.”

Sijbren Bangma, algemeen bestuurslid

“Ik wil me graag inzetten voor een inclusieve samenleving en voor zoveel mogelijk kansengelijkheid. Ik hoop door mijn deelname aan dit bestuur daar een beetje aan bij te kunnen dragen.”

Ellis Jongerius, algemeen bestuurslid (namens LFB) biografie volgt nog