Het verhaal van Stichting Prokkel

Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.

De Prokkelweek is ontstaan vanuit het initiatief van HandicapNL (voorheen Fonds Verstandelijk gehandicapten) waarin zij samen met zeven andere organisaties de ‘Verstandelijk gehandicapten 2daagse’ organiseerde. Deze acht organisaties vormen samen de ‘Founding Fathers’ van de Prokkelweek. Gestart in 2007 als een Verstandelijk gehandicapten 2daagse is het uitgegroeid tot een Prokkelweek, een week vol prikkelende ontmoetingen.

“Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.”

Organisatie

De stichting heeft een kleine werkorganisatie, bestaande uit drie parttime medewerkers, aangestuurd door Marian Geling de landelijk projectleider. Klik hier voor meer informatie over de statuten en het bestuur van Stichting Prokkel.

ANBI

Stichting Prokkel is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen met ANBI-status hebben geen winstoogmerk en zetten zich voor minimaal 90% in voor het algemeen belang en zijn daarmee van bijzondere maatschappelijke waarde.

Jaarbericht 2019 – download
Jaarbericht 2018 – download
Jaarbericht 2017 –
download
Jaarbericht 2016 –
download
Jaarbericht 2015 –
download
Jaarbericht 2014 –
download
Jaarbericht 2013 –
download

Bestuursverslag en jaarrekening 2021 – download
Bestuursverslag en jaarrekening 2020
download
Bestuursverslag en jaarrekening 2019 download
Bestuursverslag en jaarrekening 2018 – download
Bestuursverslag en jaarrekening 2017 – 
download
Bestuursverslag en jaarrekening 2016 – 
download
Bestuursverslag en jaarrekening 2015 – 
download
Bestuursverslag en jaarrekening 2014 – 
download
Bestuursverslag en jaarrekening 2013 – 
download