Het verhaal van Stichting Prokkel

Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.

De Prokkelweek is ontstaan vanuit het initiatief van HandicapNL (voorheen Fonds Verstandelijk gehandicapten) waarin zij samen met zeven andere organisaties de ‘Verstandelijk gehandicapten 2daagse’ organiseerde. Deze acht organisaties vormen samen de ‘Founding Fathers’ van de Prokkelweek. Gestart in 2007 als een Verstandelijk gehandicapten 2daagse is het uitgegroeid tot een Prokkelweek, een week vol prikkelende ontmoetingen.

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.

De Prokkelweek is ontstaan vanuit het initiatief van HandicapNL (voorheen Fonds Verstandelijk gehandicapten) waarin zij samen met zeven andere organisaties de ‘Verstandelijk gehandicapten 2daagse’ organiseerde. Deze acht organisaties vormen samen de  Founding Fathers  van de Prokkelweek. Gestart in 2007 als een Verstandelijk gehandicapten 2daagse is het uitgegroeid tot een Prokkelweek, een week vol prikkelende ontmoetingen.

Partners en financiers

Stichting Prokkel wordt jaarlijks gefinancierd door verschillende partijen:

Full Partners

In 2013 is gestart met het op landelijk niveau betrekken van zorgaanbieders bij de Prokkelweek. Dit heeft geleid tot de Full Partner structuur. Full Partners gebruiken de Prokkelweek als laagdrempelig instrument voor het realiseren van (meer) inclusieve samenleving. De Full Partners leveren zowel een personele als financiële bijdrage en betrekken daarmee honderden anderen (bedrijven, verenigingen, overheden en particulieren) bij de Prokkelweek.

Founding Fathers

De Founding Fathers zijn vertegenwoordigd in het bestuur en dragen zowel in natura als financieel bij aan de Prokkelweek.