Ministerie van BZK (SSC-ICT-ProDemos) – BeleidsProkkel 2024

Deze Prokkel wordt georganiseerd door de afdeling SSC-ICT van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij doen dit samen met ProDemos. 
Dat maakt deze Prokkel erg leuk en ook een beetje bijzonder. 

De afdeling SSC-ICT is een uitvoeringsorganisatie. Zij zorgen voor het 'doen'.
ProDemos zorgt voor het 'informeren'. Ze bieden bijvoorbeeld stemhulpen aan (zoals StemWijzer), verkiezingsbijeenkomsten en verkiezingskranten.

Deze Prokkel gaat over de verkiezingstelefoon. 
Ervaringsdeskundigen van ASVZ,  Philadelphia, Reinaerde, 's Heeren Loo en de LFB hadden bij de afgelopen een verkiezingstelefoon voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. 
Bij de komende verkiezingen over het Europees Parlement willen ze dat weer gaan doen. 
Deze BeleidsProkkel bestaat uit twee delen: een werkbezoek in april/mei en een BeleidsProkkel op donderdag 13 juni. 

Voor wie:
Voor vrijwilligers met een (licht) verstandelijke beperking die meewerken aan de verkiezingstelefoon.
Het is de bedoeling dat je beide delen van het programma volgt. 

Deelnemers van partnerorganisaties van stichting Prokkel hebben voorrang.

Waar:
Bij ProDemos in Den Haag

Adres:
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

Wanneer:
Het is op donderdag 13 juni 2024

Aantal:
8 tot 12 deelnemerrs

Aanmelden:
Klik hier om je aan te melden: