Draaiboek Samen maken wij de wijk

Samen maken wij de wijk! Voor wijkverenigingen, organisaties, scholen of personen!

Samen iets organiseren leidt over en weer tot meer verbindingen en bevordert voor iedereen de leefomgeving. De activiteit vindt plaats in de Prokkelweek (maandag 8 t/m zaterdag 13 juni 2020).

Uitgangspunt

Niets is zo verbindend dan de fysieke plek waar je samen woont en leeft, als wijkbewoners, bedrijven en instellingen en natuurlijk ook VG-woongroepen die steeds meer en meer te vinden zijn in wijken in de stad!

Of u nu een enkele persoon bent met een goed idee om samen iets te ondernemen, een wijkvereniging of platform of een bedrijf of organisatie of een scholengemeenschap, neem contact op met een plaatselijke VG-woongroep. Woongroepen vinden het prettig de contacten met andere wijkbewoners te vergroten en organiseren een activiteit in de Prokkelweek.

Een activiteit kan plaatsvinden in de eigen woning, soms met ondersteuning van of in samenwerking met anderen.

Denk aan een maakcafé of een workshop persoonlijke verzorging met ROC-studenten, een dag ‘jammen’ met de muziekschool, een high-tea met 70+ ers uit de buurt of een alternatieve buurtschouw door foto’s te maken van de buurt en die te exposeren. Waar word je blij van, verdrietig van, wat vind je mooi of (on)plezierig.

De mogelijkheden zijn talrijk en leiden voor iedereen tot meer verbindingen en bevorderen de werkzaamheden! Kijk voor inspiratie op http://prokkel.nl/inspiratie

Voorbereidende werkzaamheden

  • In de wijk is alles mogelijk! Door samen de activiteit te vooraf te bespreken kunnen de verwachtingen over en weer uitgewisseld worden.
  • Leg contact met een lokale/regionale zorgaanbieder, VG woongroep of cliënten organisatie om samen de activiteit in de wijk te organiseren.
  • Organiseer een kennismaking voor en met de mensen die gaan organiseren of gaan deelnemen. Ga bij elkaar op bezoek of maak bijvoorbeeld gebruik van het kennismakingsspel (zie http://prokkel.nl/inspiratie).

Communicatiemoment voor uw (school) organisatie of wijk!

Bent u van een scholengemeenschap, een (wijk) organisatie of gemeente. Vertel waarom u meedoet aan ‘Samen maken wij de wijk’ en wat u daarmee wil bereiken. Dit begint natuurlijk al bij de aankondiging van de activiteit en daarna kunt u verslag doen van uw bevindingen en reflectie van de deelnemers. Maak er melding van op uw eigen website, of een artikel in de wijkkrant, of laat uw lokale radio of tv zender een verslag maken.

Aandachtspunt

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben zelf beelden waar zo’n activiteit over gaat. Het is goed om dit vooraf ook samen te bespreken.

Wees flexibel in de aanvliegroute en op de dag zelf, dan ontstaan er de mooiste gebeurtenissen. Meldt u aan via http://prokkel.nl Tot in de Prokkelweek!