Cordaan

Cordaan richt zich op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Ze bieden ondersteuning aan mensen, van jong tot oud. Aan mensen die aangewezen zijn op verzorging en verpleging, aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met chronische psychische problemen. Zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Liefst thuis, in hun eigen omgeving. Of, als dat niet kan, in een zorgomgeving waar mensen zich veilig voelen.

Cordaan biedt aan zo’n 20.000 mensen zorg vanuit 120 locaties in alle wijken van Amsterdam en Diemen, maar ook in Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen ze met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

Prokkel activiteiten 2016:

  • Met maar liefst elf teams is meegedaan aan de ProkkelSterrenslag. Er zijn teams gevormd met studenten van het ROC MN, en met medewerkers van MEE, UWV, Nuon en P-Direkt
  • Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag
  • Cliënten en begeleiders zijn met medewerkers van Nuon naar Artis geweest
  • Cliënten en begeleiders zijn met medewerkers van Nuon naar windmolenpark Alexia geweest