Philadelphia

Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Zij begeleiden mensen met een verstandelijke beperking en willen dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Bij Philadelphia doen ze hun werk vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit.

Prokkel activiteiten 2016:

  • Cliënten van Puur Natuur hebben twee teams gevormd met Coöperatie DELA op de ProkkelSterrenslag, cliënten van de Schelpenhof vormden teams met medewerkers van de Rabobank uit Den Haag en cliënten van Gelrepoort vormden een team met Coöperatie DELA
  • Cliënten hebben stagegelopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag
  • In Doesburg en Wapenveld is samen met de buurt gekookt en gegeten

304666f8-1648-49a4-83e7-161728067a157