Boek over methodiek van schildersdialoog in kleur

Stichting Prokkel heeft uit handen van Inica Loe het boek ‘Dialoog in Kleur’ ontvangen. In het boek, geschreven door Inica Loe en Maria Nooren van Dialooggroep Zeist, staat de methodiek beschreven van de schildersdialoog in kleur. Deze methodiek is ontwikkeld door Prokkelambassadeur Gerrit van de Berkt (winnaar van de Gouden Prokkel in 2015).

De dialooggroep in Zeist organiseert meerdere dialoogbijeenkomsten per jaar. In de Prokkelweek hebben ze een dialoogbijeenkomst met mensen met een verstandelijke beperking georganiseerd. Dit door mensen in tweetallen (met en zonder beperking) samen één schilderij te laten maken. Met daarbij een dialooggesprek, op zoek naar raakvlakken: ‘Waar word ik blij van?’ en/of ‘Wat is moelijk voor mij?’. Als het raakvlak gevonden is, wordt het samen op doek geschilderd.

Op deze manier zie je dat vooroordelen verdwijnen en dat er verbinding tot stand komt.
Bekijk bijvoorbeeld eens deze video: Dialoog in Kleur

Binnenkort komt er een Prokkel menukaart over de Dialoog in Kleur. Zodat je er zelf ook mee aan de slag kunt, want dit is een prachtig voorbeeld van waar Prokkelen toe kan leiden.